ކ. މާލެ
|
30 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 19:11
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
އެޑިޝަން.އެމްވީ
ފަލަސްތީނުގައި އިސްރާއިލުން ދިން ހަމަލާ
އިސްރާއިލުން ދިން ހަމަލާތަކުގައި ފަލަސްތީނުގެ އެތައް ބަޔަކު މަރާލި ހާދިސާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުށްވެރިކޮށްފި
 
އެ ހަމަލާގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ޒަހަމްވެފަ
 
ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ ހުޅަނގުއައްސޭރީގައި ހުންނަ ޖެނިން ކެމްޕަށް

ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި އިސްރާއިލު ސިފައިން ދިން ރަހުމުކުޑަ ހަމަލާ އެއްގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެފައިވާތީ އެކަން ދިވެހި ސަރުކާރުން ހަރުކަށި އިބަރާތުން ކުށްވެރިކޮށްފިއެވެ.

އެ ހަމަލާ ދީފައި ވަނީ ހުޅަނގުއައްސޭރީގައި ހުންނަ ޖެނިން ކެމްޕަށެވެ. އެ ހަމަލާގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެ ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ޒަހަމްވެފައެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ސަރުކާރުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެ ހަމަލާގައި ހަތިޔާރުގެ ބޭނުން ކުރަމުން ނުދާ އާއްމުންގެ އެތައް ބަޔަކު މަރުވުމަކީ ދިވެހި ސަރުކާރުން ނުހަނު ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އިން ނެރުނު އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައި ވަނީ އިޒްރާއިލުގެ އެ ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ކުޑަ ކުދިންނާއި އަންހެނުން ހިމެނޭ ކަމަށާ އެއީ ބަލައިގަނެވޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާނުގައި މި ހަމަލާގެ ޝިކާރައަކަށްވި މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ތައުޒިއްޔާ ކިޔާފައިވެއެވެ. އަދި ދިވެހި ސަރުކާރާއި އާއްމުންގެ ފަރާތުން، އިސްރާއިލްގެ ރަހުމުކުޑަ ހަމަލާގެ ޝިކާރައަކަށްވި ޖެނިން ރެފިއުޖީ ކެމްޕްގެ އާއްމުންގެ ތެރެއިން ޒަހަމްވި މީހުންނަށް އަވަސް ޝިފާ އަކަށް އެދޭ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މެދުއިރުމަތީގެ ސަލާމަތައި ސުލްހަ އާއި މެދު ރާއްޖޭގެ ސްޓޭންޑް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެ ބަޔާނުގައި ވަނީ ބަޔާންކޮށްފައެވެ. ރާއްޖެއިން ގަބޫލުކުރަނީ ފަލަސްތީން އާއި ޖެރުސަލަމްގެ ދެކުނުގައި ސުލްހަ ގާއިމްކުރެވޭނީ ދެ ގައުމުގެ ވަކި ދެ ދައުލަތެއް އުފައްދައިގެން ކަމަށެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ބަޔާން ނިންމާލާފައި ވަނީ ދިވެހިން ތިބީ ފަލަސްތީނާއި އެކު ސާބިތުވެކަން ހާމަކުރަމުންނެވެ.

26 ޖެނުއަރީގައި ފަލަސްތީނުގެ ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ދިން ހަމަލާގައި 10 މީހުން މަނީ މަރުވެފައެވެ. މިއީ މި ސަރަހައްދުގައި އިސްރާއިލުން ދިން އެންމެ ނުރައްކާތެރި އެއް ހަމަލާއެވެ. މަރުވި މީހުންގެ ތެރެއިން 9 މީހުންނަކީ ޖެނިން ރެފިއުޖީ ކޭމްޕްގައި ތިބި މީހުން ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އެ ސަރަހައްދު ރެއިޑްކޮށް އިސްރާއިލުން ވަނީ ހަމަލާ ދީފައެވެ.

މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު 18 ޖެނުއަރީގައި ވެސް ސަރުކާރުން ވަނީ އިސްރާއިލުން ދޭ މިފަދަ ހަމަލާތަކަށް އިސްރާއިލުން ޒިންމާވާން ޖެހޭ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އެ ގައުމުން ހިންގާ އަމަލުތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 18 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް