ކ. މާލެ
|
30 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 17:11
ރާހުލް ގާނދީ ހިންގަވަނީ
ރާހުލް ގާނދީ ހިންގަވަނީ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ރާހުލް ގާނދީގެ ދިގު ހިންގަވާލެއްވުން
ރާހުލް ގާނދީގެ ދިގު ހިންގަވާލެއްވުން މިއަދު ނިންމަވާލައްވަނީ؟
 
ހިންގަވާލެއްވުން ނިންމަވާލައްވާއިރު، ރާހުލް ގާނދީއަށް ވާނީ 12 ސްޓޭޓެއްގެ ތެރޭން، 2،175 މޭލަށް ހިންގެވިފައި

އުތުރުގެ ޕަންޖާބް ސްޓޭޓްގައި، ފިނިފިނި ރޯޅިތައް ޖެހެމުން ދިޔަ މެންދުރު ފަހުގެ ވަގުތެއްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ނިކުމެ ކޮއްޕަމުން ފިތެމުން މަގުގެ ދެފަރާތުގައި އެތުރިލިއެވެ. އެކަކަށްވުރެ ބޮޑަށް ގާތުން ރާހުލް ގާނދީ ދެކެލުމަށެވެ. ގިނަބަޔަކު ބެލްކަނީތަކުގައިވެސް ބަލަން ތިބިއިރު، ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ގެންދިޔައީ ރޯނާއި އެހެންވެސް އެފަދަ އާލާތް ބޭނުންކޮށްގެން މީހުން މަގުމެދަށް ނުކުތަނުދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

އެންމެން އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދިޔައީ ރާހުލް ގާނދީ އެމަގުން ވަޑައިގަންނަވާނެ ވަގުތަކަށެވެ.

އިންޑިޔާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަޖީވް ގާނދީގެ ދަރިކަލުން ރާހުލް ގާނދީ އިންޑިޔާގެ އެއްކޮޅުން އަނެއް ކޮޅަށް ހިންގެވުމަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވި ދަތުރުފުޅު މިހާރު ވަނީ ނިމުމަކާ ގާތްވެފައެވެ. މިހިންގަވާލެއްވުމަކީ އޭނާގެ ސިޔާސީ މަސައްކަތްޕުޅުގައި ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށާއި އަދި މުޅި އިންޑިޔާގެ ހާލަތު ގާތުން ބައްލަވާލެއްވުމަށް ފެއްޓެވި ހިންގަވާލެއްވުމެކެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް އިންތިޚާބުގައި އިންޑިއަން ނެޝަނަލް ކޮންގްރެސްގެ ލީޑަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ރާހުލް ވާދަކުރައްވާނީ މިހާރުގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއާއެވެ.

ރާހުލް ގާނދީ ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާގޮތުގައި، މޯދީގެ ދަށުން އިންޑިޔާ މިވަގުތު ވަނީ ހަރުކަށި ވިސްނުން އިސްކޮށް މުސްލިމުންނާއި އެހެންވެސް މައިނޯރިޓީ ގްރޫޕްތަކާމެދު އިހާނެތި ކުރެވެމުންދާ ގައުމަކަށް ބަދަލުވެފައެވެ. "ޔުނައިޓް އިންޑިޔާ ރެލީ"ގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ ހިންގަވާލެއްވުމުގެ މަގުސަދަކީ; އެންމެން އެއްބައިވަންތަކޮށް އެކުވެރިކަން އާލާކޮށް، އަދި އެކަހެރި ކުރެވެމުންދާ ގްރޫޕްތަކުގެ ހާލަތު ހާމަކޮށްދީ، އެމީހުންނަށް އެހީ ހޯދައިދިނުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުން ކަމަށް ރާހުލް ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

ކަންޔާކުމާރީން ސެޕްޓެމްބަރ 7ވަނަ ދުވަހު ފެއްޓެވި ހިންގަވާލެއްވުން ނިންމަވާލައްވާގޮތަށް އޮތީ މިއަދު، ޖަނަވަރީ 30 ވަނަ ދުވަހު ކަޝްމީރުންނެވެ. އޭރު ރާހުލް ގާނދީއަށް ވާނީ 12 ސްޓޭޓެއްގެ ތެރޭން 2،175 މޭލު ހިންގެވިފައެވެ. ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ދުވަހު އަރިހުގައި އެއްހާހާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް މީހުން ހިނގައެވެ. އަދި ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ދެ ދަންފަޅިއަކަށް ބަހާލައިގެން 15 މޭލު ހިންގަވާކަމަށްވެއެވެ. ލޯތްބާއި ކުލުނު ފެތުރުއްވުމުގެ މަގްސަދުގައި، އުމުރުފުޅުން 52 އަހަރުގެ ރާހުލް ރާހުލް ފެއްޓެވި ދަތުރުފުޅުގެ ސަބަބުން އޭނާގެ މަގްބޫލްކަން ވަނީ އެތައް ގޮތަކުން އިތުރުވެގެން ގޮސްފައެވެ.

ބައްޕާފުޅު ރަޖީވް ގާނދީގެ އިތުރުން އާއިލާގެ އިތުރު ދެބޭފުޅުން ބޮޑުވަޒީރުކަން ކުރައްވާފައިވާ "ސިޔާސީ" އާއިލާއަކުން ވަޑައިގެންނެވިނަމަވެސް، ރާހުލް ގާނދީ ސިޔާސީ މައިދާނަށް ނުކުމެ ވަޑައިގެންނެވުމުގެ މާބޮޑު ޝައުގުވެރިކަމެއް ފުރަތަމަ ނެތްކަމަށް ވެއެވެ. ނަމަވެސް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ސަޕޯޓަރުން އިތުރުވާތަން ފެނިވަޑައިގަންނަވާތީ ހިނގާލުންވެސް ކުރިއަށް ގެންދަވާފައިވަނީ ވަރަށް ފޯރީގައެވެ. ވަޑައިގަންނަވާ މަގުތަކުގައި މީހުންގެ ތަރުހީބުގެ ގޮވުން ތަކުގެ އަޑު އިވުމުން ބައެއްފަހަރު ނައްޓަވައިވެސް ހައްދަވައެވެ. އައިއެންސީގެ އޮފިޝަލަކު ބުނިގޮތުގައި މަސްވެރިންނާއި ފެކްޓަރީ މަސައްކަތް ތެރިންނާއި ޒުވާނުންނާއި ދަޑުވެރިންވެސް ރާހުލްއާ ބައްދަލުކުރުމަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ނުކުމެފައި ވެއެވެ.

ރާހުލް ގާނދީ ނައްޓަވަނީ - ގެޓީ އިމޭޖަސް

މިދުވަސްވަރަކީ އުތުރު އިންޑިޔާއަށް ވަރަށް ފިނި ދުވަސް ވަރަކަށް ވީނަމަވެސް، ހިންގަވާލެއްވުމުގައި ރާހުލް ބޭނުން ކުރައްވަނީ އަތް ކުރު ހުދު ޓީޝަރޓެވެ. އަދި ހިނގާލުން ފެށުނީއްސުރެ ތުނބުޅިފުޅު ބާލުއްވާފައި ނުވުމާއެކު، ތުބުޅިފުޅު ވަނީ ދިގުވެފައެވެ.    

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް