ކ. މާލެ
|
30 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 11:42
ސްވިޑްން އަދި ޑެންމާކްގައި ހަތިމު އަންދާލި ރަސްމުސް ޕަލުޑަން
ސްވިޑްން އަދި ޑެންމާކްގައި ހަތިމު އަންދާލި ރަސްމުސް ޕަލުޑަން
ރޮއިޓާސް
ޕަލުޑަން އަނެއްކާވެސް ހަތިމެއްގައި ރޯކޮށްލުން
ސްވިޑްންގައި ހަތިމެއް ރޯކޮށްލި މީހާ ޑެންމާކްގައިވެސް އެކަން ކޮށްފި
 
ހަތިމުގައި ރޯކޮށް، އޭނާ ވަނީ ކީރިތި ރަސޫލާ صلي الله عليه وسلم އަށް ވެސް ފުރައްސާރަކޮށްފައި
 
ފެން އަދި އަލިފާން ނިއްވާ ހިފައިގެން ތިބި މީހުންވެސް ފުލުހުން ވަނީ އެސަރަހައްދުން ފޮނުވާލާފައި
 
ޕަލުޑަން އެސަރަހައްދު ދޫކޮށް ގޮސްފައި ވަނީ ފުލުހުންގެ ހިމާޔަތުގައި 40 މިނެޓް ހުރުމަށްފަހު

މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު ސްވިޑްންގެ ސްޓޮކްހޮމްގައި ތުރުކީއާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާއެއްގައި ހަތިމެއް އަންދާލި ރަސްމުސް ޕަލުޑަން ޑެންމާކްގެ ކޯޕަންހޭގަންގައި ވެސް ހަތިމެއްގައި ރޯކޮށްލައިފިއެވެ.

ޕަލުޑަން ކޯޕަންހޭގަންގައި މި އަމަލު ހިންގާފައި ވަނީ ޖެނުއަރީ 27 ވަނަ ދުވަހު، އެސިޓީގައި ހުރި މިސްކިތެއްގެ ކުރިމަތީގައެވެ.

ޕަލުޑަން އެ މިސްކިތް ކުރިމަތީގައި ހުރެ މިދަށުދަރަޖައިގެ އަމަލު ހިންގާފައި ވަނީ އެގައުމުގެ ފުލުހުންގެ ހިމާޔަތާއެކުއެވެ. މިސްކިތް ކުރިމަތީގައި ހެލްމެޓެއް އަޅައިގެން ހުރެ ހަތިމުގައި ރޯކޮށް، އޭނާ ވަނީ ކީރިތި ރަސޫލާ صلي الله عليه وسلم އަށް ވެސް ފުރައްސާރަކޮށްފައެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ހުކުރު ނަމާދަށްފަހު މިސްކިތުން ފައިބައިގެން ދިޔަ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް އޭނާ އަޑުގަދަކުރަމުން ދިޔަ އިރު، އޭނާ ހުރި ސަރަހައްދަށް އާންމު ކައިރިވިޔަ ނުދީ ފުލުހުން ވަނީ ހިފަހައްޓާފައެވެ. އަދި އޭނާގެ ވާހަކަތަކަށް ސަމާލުކަން ނުދީ އެސަރަހައްދުން ދިޔުމަށްވެސް މިސްކިތުން ފޭބި މީހުންނަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ފެން އަދި އަލިފާން ނިއްވާ ހިފައިގެން ތިބި މީހުންވެސް ފުލުހުން ވަނީ އެސަރަހައްދުން ފޮނުވާލާފައެވެ.

މިސްކިތް ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ފުލުހުން ބަންދު ކުރިއިރު، ޕަލުޑަން އެސަރަހައްދު ދޫކޮށް ގޮސްފައި ވަނީ ފުލުހުންގެ ހިމާޔަތުގައި 40 މިނެޓް ހުރުމަށްފަހު ކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

ސްވިޑެންއިން ނޭޓޯއާ ގުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ތުރުކީން އެއްބާރުލުން ދެމުން ނުދާތީ ތުރުކީއާ ދެކޮޅަށް އެގައުމުގައި ހުންނަ ތުރުކީ އެމްބަސީ ކުރިމަތީ ހިިންގި މުޒާހަރާގައިވެސް ޕަލުޑަން މިކަން ކޮށްފައި ވަނީ އެގައުމުގެ ފުލުހުންގެ ހިމާޔަތާއެކުއެވެ.

ޑެންމާކްގައި ޕަލުޑަން މިއަމަލު ހިންގުމާއެކު އަނެއްކާވެސް އިސްލާމީ ގައުމުތަކުން ވަނީ އެކަން ހަރުއަޑުން ކުއްވެރިކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ގައުމުތަކުގައި މީހުން ދަނީ މިކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލަމުންނެވެ. އަފްޣާނިސްތާނާއި މެލޭޝިއާ، އިރާން އަދި ތުރުކީގައިވެސް އާންމުން ވަނީ މުގުތަކަށް ނުކުމެ މިކަމާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް