ކ. މާލެ
|
30 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 11:56
އިންތިޚާބާ ބެހޭ ކޮމެޓީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒު
އިންތިޚާބާ ބެހޭ ކޮމެޓީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒު
އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ
"ފެންނަން އޮތް ނަތީޖާއާއެކު ކުރިއަށް ދިޔުން ނޫން ޗޮއިސްއެއް ނެތް"
 
ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ވަކި ފިކުރެއްގައި މަސައްކަތްކުރަން ނިންމަވާފައި
 
ރައީސް ސާލިހު ގެންދަވަނީ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން ބާރުއަޅުއްވަމުން
 
ކާމިޔާބީގައި ހިތްތިރިކޮށް ނާކާމިޔާބީގައި ހިތްވަރުކުރަންޖެހޭ

މާޒީން އިބުރަތް ހާސިލްކޮށް ފެންނަން އޮތް ނަތީޖާއާއެކު ކުރިއަށް ދިޔުން ނޫން އިތުރު ގޮތެއް ނެތްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ނިޔާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަލީ ނިޔާޒް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީން ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމަށް ބޭއްވި ޕްރައިމަރީ، ރައީސް ނަޝީދާ ވާދަކުރައްވައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ކާމިޔާބުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން މަރުހަބާ ދަންނަވާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

އަލީ ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ ކާމިޔާބީގައި ހިތްތިރިކޮށް ނާކާމިޔާބީގައި ހިތްވަރުގަދަކުރުމަކީ އެމްޑީޕީން ދަސްވި އަގުހުރި ފިލާވަޅެއް ކަމަށެވެ. މާޒީން އިބްރަތް ހާސިލްކޮށް ފެންނަން އޮތް ނަތީޖާއާއެކު ކުރިއަށް ދިޔުން ނޫން ޗޮއިސްއެއް ނެތް ކަމަށް އަލީ ނިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

ވާދަވެރިކަމާއެކު އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީ ކުރިއަށްގެންދިޔަނަމަވެސް ޕްރައިމަރީއަށްފަހު ޕާޓީގެ އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ރައީސް ދަނީ އެދިވަޑައިގަންނަވަމުންނެވެ. އިންތިޚާބުގެ ކުރިންވެސް ރައީސް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، އިންތިޚާބު ނިމުމުންވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ މިހާރު ވާދަވެރިކަން ނިމުނީކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ރައީސް ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ވާހަކަދެކެވެމުންދަނީ ތަފާތުކޮށެވެ. މިގޮތުން ވަކި ފިކުރެއްގެ ގޮތުގައި ވަކިން މަސައްކަތްކުރެއްވުމާ ދިމާލަށް ރައީސް ނަޝީދުގެ ފަރާތުން ގެންދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން "ފިކުރެއްގެ ދިރުން" މި ނަމުގައި އެމްޑީޕީގެ ގޮފިތައް ހުރިހާ ރަށެއްގައި އަލުން ހެދުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް