ކ. މާލެ
|
30 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 07:37
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އިމްރާން އަބްދުﷲ
މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އިމްރާން އަބްދުﷲ
މަޖިލިސް
ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން
ވެރިކަމަކީ ގަދަބާރުން ހޯދޭނެ އެއްޗެއް ނޫން: އިމްރާން
 
ތަފާތުު ފިކުރުގެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިކޮށް، މަޝްވަރާގެ އުސޫލުން ޤައުމު ހިންގުމަށް ރައީސް ވިސްނަވާ
 
މިފަހަރު ވާދަވެރި އިންތިޚާބުގައި 71 އިންސައްތަ މީހުން ވޯޓު ލާފައިވޭ
 
ރައީސްކަން ކުރައްވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ރައީސްކަން ލިބޭނަމަ މި ޤައުމުގައި މިހާރު ކިތައް ރައީސުން ތިއްބަވާނެބާއޭ ވިދާޅުވި

ވެރިކަމަކީ ގަދަބާރުން ހޯދޭނެ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު ޝެއިޙް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިމްރާން ވަނީ ރައީސްކަން ކުރައްވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ރައީސްކަން ލިބޭނަމަ މި ޤައުމުގައި މިހާރު ކިތައް ރައީސުން ތިއްބަވާނެބާއޭ ވިދާޅުވެ ޓްވީޓެއް ކުރައްވާފައެވެ.

އެ ޓްވީޓުގައި އިމްރާން ވިދާޅުވީ، ވެރިކަމަކީ ގަދަކަމުން ހޯދޭ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

Advertisement

އިމްރާން އެ ޓްވީޓު ކުރައްވާފައިވަނީ އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީގައި މިހާރުގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސާލިޙުއާއި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދު ވާދަ ކުރައްވައި، ރައީސް ސާލިޙު ބޮޑުތަނުން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

ރައީސް ސާލިޙު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމުން އިމްރާން ވަނީ ތަފާތުު ފިކުރުގެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިކޮށް، މަޝްވަރާގެ އުސޫލުން ޤައުމު ހިންގުމަށް ރައީސް ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތަށް އެމްޑީޕީގެ އާންމު މެންބަރުންގެ ބޮޑު ތާއީދެއް އޮތްކަން ސާފުވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިފަހަރު ވާދަވެރި އިންތިޚާބުގައި 71 އިންސައްތަ މީހުން ވޯޓު ލާފައިވެއެވެ. އެއީ 40،887 މީހުންނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ރައީސް ސާލިޙަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 24566 ވޯޓެވެ. ރައީސް ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 15641 ވޯޓެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އިދިކޮޅުން އަދާލަތު ޕާޓީގެ ތާއީދު އޮތް ކަމަށް ދައްކަން މަސައްކަތް ކުރޭ - އިމްރާން
ރައީސާއެކު ކޯލިޝަންގައި ދެމިތިބީ މަޝްވަރާކޮށްގެން ހައްލު ނުލިބޭ ކަމެއް ނެތުމުން - އިމްރާން
ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން ކުށްކުރާ ގުރޫޕުތަކުން 2014ގައި 267 އަދި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 151 މާރާމާރީ ހިންގާފައިވޭ: މިނިސްޓަރު އިމްރާން
ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރުގައި ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު އެއްކޮށް ހަލާކުކޮށްލާނެ: އިމްރާން
ކަމެއް ހާސިލްނުވުމުން ލިބޭ ދެރައިގެ ސަބަބުން އެކަމެއް ހާސިލްކުރުމަށް ހިތްވަރާއި އަޒުމް ލިބިގެންދޭ: އިމްރާން
ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގެ ކަޅު ދުވަސްތައް ކިޔައިދެއްވާ އިމްރާން ވިދާޅުވީ ވޯޓުލާންވީ ނުރައްކަލާއި ބިރުވެރިކަމާއި ނާމާންކަމުން ގައުމު ސަލާމަތްކުރުމަށް ކަމަށް
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވަނީ ވެރިކަން ލިބިއްޖެނަމަ ފުރަތަމަ މަސް ތެރޭގައި ވެސް ޖަލަށް ލާނެ މީހުންގެ ލިސްޓެއް ހަދާފައި - އިމްރާން
ކޯލިޝަން މަޝްވަރާއަށް ރައީސް، ގާސިމް އަރިހަށް