ކ. މާލެ
|
29 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 10:15
ބާސެލޯނާ އިން ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޕެޑްރީ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ބާސެލޯނާ އިން ކުޅުނު މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޕެޑްރީ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
100 ވަނަ މެޗުގައި ލަނޑު ޖަހައި ޕެޑްރީ ބާސެލޯނާ މޮޅުކޮށްދީފި
 
މެޗުން ބާސެލޯނާ މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޕެޑްރީ ޖެހީ 61 ވަނަ މިނެޓުގައި

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ޖިރޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އިން އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ފުޅާކޮށްފި އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ޖިރޯނާގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ބާސެލޯނާ އިން ކާމިޔާބު ކުރީ 1-0 އިންނެވެ. މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ ބާާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ޒުވާން ފޯވާޑް ޕެޑްރީ އެވެ. މިއީ ލަސް ޕަލްމާސް އިން ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވި ޕެޑްރީ އެ ޓީމަށް ކުޅެދިން 100 ވަނަ މެޗެވެ. މެޗުގައި ޕެޑްރީ ކުޅެން ނިކުމެފައި ވަނީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެއީ މި ފަހަކަށް އައިސް ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ކުޅެމުން އައި ފްރާންސްގެ އޮސްމާން ޑެމްބެލޭ އަށް އަނިޔާވުމުންނެވެ. ޑެމްބެލޭގެ ބަދަލުގައި ޕެޑްރީ ކުޅެން ނުކުމެފައި ވަނީ މެޗުގެ 26 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. މެޗުން ބާސެލޯނާ މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޕެޑްރީ ޖެހީ 61 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. އެއީ ބާސެލޯނާގެ ޑިފެންޑަރު ޖޯޑީ އަލްބާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތަކުންނެވެ.

މެޗުން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކުންނެވެ. އެއީ ކުޅުނު 18 މެޗުން 47 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ބާސެލޯނާ އަށްވުރެ މެޗެއް މަދުން ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި އޮތް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ލިބެނީ 41 ޕޮއިންޓެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް