ކ. މާލެ
|
28 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 11:26
އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ މާޓިނެލީ
އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ މާޓިނެލީ
ޓްވީޓަރ
އާސެނަލް
އާސެނަލްގެ އެއްބަސްވުން ގަބްރިއެލް މާޓިނެލީ އައުކޮށްފި
 
އާސެނަލާއެކު މާޓިނެލީ އައުކުރި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2027 ވަނަ އަހަރު

އާސެނަލަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ ގަބްރިއެލް މާޓިނެލީ އެ ޓީމާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އައުކޮށްފިއެވެ.

އާސެނަލާއެކު މާޓިނޭލީ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ މި ސީޒަންގެ ނިޔަލަށެވެ. އެހެންކަމުން އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ފޯވާޑް ވަނީ އާސެނަލްގެ އެއްބަސްވުން އިތުރު ހަތަރު އަހަރާއި ބައިގެ މުއްދަތަކަށް އައުކޮށްފައެވެ. އާސެނަލުން އެންމެ ފުރަތަމަ ބޭނުންވީ މާޓިނެލީގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ދެ އަހަރަށް އިތުރުކުރަން ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް ކުލަބުން ބޭނުންވީ ދިގު މުއްދަތަކަށް އޭނާ ކުލަބުގައި މަޑުކުރާށެވެ. އާސެނަލާއެކު މާޓިނެލީ އައުކުރި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2027 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށެވެ.

ބްރެޒިލްގެ އިޓުއާނޯ ދޫކޮށް މާޓިނެލީ އާސެނަލަށް ބަދަލުވީ 2019 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ އަންނަނީ އެ ޓީމުގައި މޮޅަށް ކުޅެމުންނެވެ. އާސެނަލްގެ ގިނަ މެޗުތަކުގައި މިހާރު އޭނާ އަންނަނީ ފުރަތަމަ 11އިން ޖާގަ ހޯދަމުންނެވެ. މާޓިނެލީ ވަނީ މިހާތަނަށް އޭނާ އާސެނަލަށް ކުޅެދިން 111 މެޗުގައި 25 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. މިހާރު ކުރިއަށްދާ ސީޒަންގައިވެސް އޭނާ އަންނަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. މި ސީޒަންގެ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 27 މެޗުގައި އޭނާ ވަނީ ހަތް ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އާސެނަލާއެކު މާޓިނެލީ ވަނީ 20-2019 ވަނަ ސީޒަންގެ އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް