ކ. މާލެ
|
27 ޖެނުއަރީ 2023 | ހުކުރު 19:22
އިންތިޚާބާއިބެހޭ ކޮމެޓީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު
އިންތިޚާބާއިބެހޭ ކޮމެޓީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒު
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ
މާލެއަކީ ވަކި ބަޔަކަށް އޮތް ތަނެއް ނޫން: އަލީ ނިޔާޒް
 
ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ އިން ރައީސް ޞާލިހު އަށް ކާމިޔާބު ލިބުމުން ދެން މަސައްކަތްކުރައްވާނީ އެމްޑީޕީ އަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް
 
ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޞާލިޙްގެ ކެމްޕެއިން ނިންމާލީ އެމްޑީޕީގެ ސްޓައިލްގައި ކަމަށް

މާލެއަކީ ވަކި ބަޔަކަށް އޮތް ތަނެއް ނޫން ކަމަށް  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ހުޅުމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޔާޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނިޔާޒް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ އަށް ކުރިއަށް ގެންދެވި ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް ނިންމާލުމުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. ނިޔާޒް ވަނީ މާލޭގައި ގިނަ އަަދަދެއްގެ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ އިރު އެ ތަނުގެ ކުރިއެރުމާއި އެންމެންނާއި ގުޅިފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި ނިޔާޒް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރައީސް ޞާލިހު އަކީ ވަކި ބަޔަކަށް ބެއްލެވުމެއް ނެތި އެންމެންގެ ހައްގުތަަކަށް އިސްކަން ދެއްވާ ބޭފުޅެކެވެ.

ރައީސް ޞާލިހުގެ ކެމްޕެއިން ނިންމާލީ އެމްޑީޕީގެ ސްޓައިލްގައި ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޞާލިހުގެ ޓީމަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އޭނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ އަކީ އެތެރޭގެ އިންތިޚާބުތަކަށް ވެސް ފަރިތަ ޕާޓީއެއް ކަމަށެވެ. އަދި ފެންނަ މަންޒަރުތަކަށް ބަލާ އިރު އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ ރައީސް ޞާލިހު އަށް ކާމިޔާބު ވާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އިންތިހާބުތައް ނިމިފައި ހުރީ އޭނާ ލަފާ ކުރައްވާ ގޮތަށް ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީ އިން ރައީސް ޞާލިހު އަށް ކާމިޔާބު ލިބުމުން ދެން މަސައްކަތްކުރައްވާނީ އެމްޑީޕީ އަށް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
40%
0%
13%
13%
33%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި