ކ. މާލެ
|
27 ޖެނުއަރީ 2023 | ހުކުރު 12:05
މޫސުން ގޯސް ދުވަހެއް
މޫސުން ގޯސް ދުވަހެއް
މަލީހާ ރަޝީދު
މޫސުން ގޯސްވުން
މެދުރާއްޖެތެރޭގެ އަތޮޅުތަކަށް ވިއްސާރަ
 
ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމާއެކު ގުގުރާނެ

އއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ދ. އަތޮޅަށް ވައިޓް އެލަރޓް ނެރެފިއެވެ.

މޫސުމައި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ މި ސަރަހައްދަށް ވަައިޓް އެލަރޓް ނެރެފައިވަނީ މެންދުރު 12:00ން ފެށިގެން ހަވީރު 5:00 ކަމަށެވެ.

މި ވަގުތުގެ ތެރޭގައި އެ ސަރަހައްދަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހުމާއެކު ގުގުރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement

2023 ޖަނަވަރީގައި އުތުރު އަތޮޅުތަކަށާއި މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ވާރޭ ވެހޭ މިންވަރު، މިދުވަސްވަރަށް އާންމުކޮށް ވެހޭ ވަރަށްވުރެ އިތުރު ވުމަކީ އެކަށީގެން ވާކަމަށް މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް އެހެން ހިސާބުތަކަށް މިދުވަސްވަރަށް އާންމުކޮށް ވެހޭވަރަށްވުރެ މަދު ވާނެކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

އަދި މި ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި ފިނިހޫނުމިން އާންމު މިންގަނޑުގައި ހުންނާނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށް ވެސް މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް