ކ. މާލެ
|
26 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 18:09
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
މިހާރު
ބްރޮޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
ބްރޯޑްކޮމްގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި
 
ފޯމް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހެނދުނު 09:30އާ 12:30އާ ދެމެދު، ރައީސް އޮފީހުން

ބްރޮޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް)ގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އެކަމަށްޓަކާ ރައީސް އޮފީހުން އާއްމުކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ބްރޯޑްކޮމްގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާފައި ވަނީ އެ ކޮމިޝަންގައި މިހާރު ތިބި މެމްބަރުންގެ ދައުރު ހަމަވާތީ އެކަމާ ގުޅިގެން ކަމަށެވެ. ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ފޯމް ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލާފައިވަނީ އަންނަ މަހުގެ 5 އަދި 6 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށެވެ. ފޯމް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހެނދުނު 09:30އާ 12:30އާ ދެމެދު، ރައީސް އޮފީހުން ކަމަށްވެސް އެ އޮފީހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

މީގެ ކުރިން ބްރޮޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް މި ޖަނަވަރީ މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުވެސް އިއުލާން ކުރިއެވެ. އޭރު ބްރޯޑްކޮމްއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލީ އެ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ގައިސް މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން، އެ މަގާމު ހުސްވެފައި ވާތީއެވެ.

މިހާރު ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިއްބެވީ 6 މެމްބަރުންނެވެ. އެއީ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް މަރިޔަމް ވަހީދާއާއި އަމްޖަދު ވަހީދާއި އަލީ ޔޫސުފާއި އާމިނަތު އަމީނާއާއި މުހައްމަދު ފަޒީންގެ އިތުރުން ޝިފްލާ އިބްރާހީމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް