ކ. މާލެ
|
26 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 12:11
އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީއާ ގުޅޭ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީއާ ގުޅޭ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޑީޕީ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީ
ލިސްޓުގައި ނަން ނެތް މެންބަރުންނަށްވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން މެސެޖުކޮށް، ވޯޓު ލާން މަރުކަޒުތަކަށް ދިއުމަށް ދަނީ އަންގަމުން
 
ވޯޓު ލެވޭނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އީސީގެ އެމްޑީޕީ ދަފްތަރުގައި ނަން އޮތް މެންބަރުންނަށް
 
ވޯޓަރސް ލިސްޓު އެތައް ދުވަހެއް ކުރިން ވަނީ އާންމުކޮށްފައި

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓު ލުމަށް، ވޯޓަރސް ލިސްޓުގައި ނަން ނެތް ފަރާތްތަކަށްވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން މެސެޖުކޮށް، ވޯޓު ލާން މަރުކަޒުތަކަށް ދިއުމަށް އަންގަމުންދާކަމަށް އެ ޕާޓީން ބުނެފިއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީއާ ގުޅޭ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޕާޓީ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން ވިދާޅުވީ، ވޯޓަރސް ލިސްޓު އެތައް ދުވަހެއް ކުރިން އާންމު ކޮށްފައިވާއިރުވެސް، ލިސްޓުގައި ނެތް ފަރާތްތަކުން ވޯޓުލާން ނުކުތުމަށް އެ ފަރާތްތަކަށް އަންގަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ޖެނުއަރީ މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި ވޯޓު ލެވޭނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ އެމްޑީޕީ ދަފްތަރުގައި ނަން އޮތް މެންބަރުންނަށް އެކަނިކަމަށް, އިންތިޚާބާބެހޭ ކޮމިޓީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެމްޑީޕީން މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ކޮންގްރެސްގެ ކުރިން ބޭއްވި ގައުމީ މަޖިލީހުންވެސް ފާސްކޮށްފައިވަނީ އީސީގެ ދަފްތަރުގައި ނެތް މީހުން އެމްޑީޕީގެ ލިސްޓުން ވަކިކުރުމަށެވެ.

Advertisement

އެހެންނަމަވެސް އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގެ އިންތިޚާބާ ދިމާކޮށް، ޕާޓީން މީހުން ވަކި ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުތައް ރައީސް ނަޝީދުގެ ކެމްޕޭނު ޓީމުން ގެންދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ފުވާދު ތައުފީޤު ވިދާޅުވީ، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޤާނޫނަށް 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިސްލާޙެއް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެ އިސްލާޙުގެ ދަށުން، އިނގިލީގެ ނިޝާން ނުޖަހައި ފޯމު ލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް، އަލުން ނިޝާން ޖެހުމަށްފަހު ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ފުރުސަތު ދެވިފައިވާކަމަށް ފުވާދު ވިދާޅުވއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިން ފުރުސަތަށްފަހު، އެގޮތުގެ މަތިން ފޯމު ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުގެ ފޯމުތައް އޭރު ކެންސަލު ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ފުވާދު ވިދާޅުވީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ޤާނޫނު ތަސްދީޤު ކުރެއްވުމުން، ޤާނޫނަށް އަމަލު ކުރުމަކީ އީސީން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ބަލާއިރު، އެމްޑީޕީއަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ސޮއި ކުރި މީހެއް ނަމަވެސް، ނުވަތަ ރައީސެއްގެ އަނބިކަނބަލެއް ނަމަވެސް، އެ މުއްދަތުގައި ފޯމު ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ، މެންބަރުކަމުން ވަކިވާނެކަމަށް ފުވާދު ވިދާޅުވިއެވެ. 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް