ކ. މާލެ
|
26 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 10:29
ބާސެލޯނާ އިން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ބާސެލޯނާ އިން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާރސް
ކޮޕަ ޑެލް ރޭ
ސޮސިއެޑާޑު ބަލިކޮށް ކޮޕަ ޑެލް ރޭގެ ސެމީ ފައިނަލުން ބާސެލޯނާ ޖާގަ ހޯދައިފި
 
ބާސެލޯނާ އިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 އިން

ސްޕެނިޝް ކޮޕަ ޑެލް ރޭ ގެ ސެމީ ފައިނަލުން ބާސެލޯނާ ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

މުބާރާތުގެ ސެމީން ބާސެލޯނާ ޖާގަ ހޯދީ ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. ބާސެލޯނާ އިން މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 އިންނެވެ. ދާދި ފަހުން ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕްގެ ތަށި ވެސް ހޯދި ބާސެލޯނާ މިވަގުތު އޮތީ ވެސް ރަނގަޅު ފޯމެއްގަ އެވެ. ސްޕެނިޝް ލީގު ތާވަލްގެ އެއް ވަނައިގައި ވެސް އޮތީ އެ ޓީމެވެ.

Advertisement

ސޮސިއެޑާޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ބާސެލޯނާގެ ތަރި އަކީ ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް އޮސްމާން ޑެމްބެލޭ އެވެ. މެޗުގައި އޭނާ ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކައިފަ އެވެ. މެޗުގައި ދެ ޓީމުން ވެސް ލަނޑު ޖެހުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނިކޮށް، ސޮސިއެޑާޑަށް އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައެއް ދިމާވީ އެ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު ބްރައިޒް މެންޑޭޒް އަށް ސީދާ ރަތް ކާޑެއް ދައްކައި ދަނޑުން ފޮނުވާލުމުންނެވެ. މެޗުގެ ހަަމައެކަނި ލަނޑު ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން މެޗުގެ 52 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ ޑެމްބެލޭ އެވެ. އެއީ ބާސެލޯނާގެ ޑިފެންޑަރު ޖޫލްސް ކޫންޑޭ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގައި އޭނާ ޖެހި ލަނޑެކެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު ދެ ވަނަ ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި އޮސަސޫނާ އިން ވަނީ 2-1 އިން ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށް ސެމީ ފައިނަލްގެ ޖާގައެއް ހޯދައިފަ އެވެ. މިއީ 2005 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން އޮސަސޫނާ އިން މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަަލަށް ދަތުރު ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑު ނުކުންނާނީ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށެވެ. ވެލެންސިއާ ނިކުންނާނީ އެތުލެޓިކް ބިލްބާއޯއާ ދެކޮޅަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް