ކ. މާލެ
|
25 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 19:36
ތޮއްޑޫ ގޮނޑުދޮއް ހިމާޔަތްކުރުން ސާސް-އީ އާއި ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައި
ތޮއްޑޫ ގޮނޑުދޮއް ހިމާޔަތްކުރުން ސާސް-އީ އާއި ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައި
ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ
ތޮއްޑޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އއ. ތޮއްޑޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ސާސް-އީ އަށް
 
750 މީޓަރގެ ޖިއޯޓިއުބް ރިވެޓްމަންޓެއް ޤާއިމްކުރާނެ
 
މި މަޝްރޫއަކީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 20،338،480.63 މިލިއަން ހަރަދުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއެއް

އއ. ތޮއްޑޫ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ސާސް-އީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މި މަޝްރޫއަކީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން 20،338،480.63 މިލިއަން ހަރަދުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ. މި މަސައްކަތް ނިންމަން ދީފައިވަނީ 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތެކެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ސްކޯޕްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 750 މީޓަރގެ ޖިއޯޓިއުބް ރިވެޓްމަންޓެއް ޤާއިމްކުރުމާއި 17،000 ކޮޑިމީޓަރގެ ވެލިން ގޮނޑުދޮށް މުއްސަނދިކުރުމެވެ.

Advertisement

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އއ. ތޮއްޑޫގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި، މިރަށުގެ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

މި ކޮންޓްރެކްޓްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ފާތިމަތު ޝާނާ ފާރޫޤުއެވެ. އަދި، ސާސް-އީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް ސަޢުދުﷲ އަޙްމަދުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް