ކ. މާލެ
|
25 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 15:11
ވެމްކޯގެ ކުރީގެ އެމްޑީ މުހައްމަދު ޝިފާއު
ވެމްކޯގެ ކުރީގެ އެމްޑީ މުހައްމަދު ޝިފާއު
ވެމްކޯ
ވެމްކޯގެ ކުރީގެ އެމްޑީ މުހައްމަދު ޝިފާއު
ވެމްކޯގެ ކުރީގެ އެމްޑީގެ މައްޗަށް ކުރި ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާ ބާތިލުކުރުމުން، ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް
 
ދައުލަތުން ދައުވާ ކޮށްފައިވަނީ ނުބައި ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ނޫން ކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނޭ
 
ހައިކޯޓުންވެސް ނިންމާފައިވަނީ ޝިފާއުއަށް ކުރި ދައުވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް

ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) ގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ޝިފާއުއަށް ކުރި ދައުވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ނިންމާފައިވާއިރު، އެ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ނިންމައިފިއެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައި ވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާއަކީ މައުޟޫއީ ގޮތުން ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ދައުވާއެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެ މައްސަލައިގައި ދައުވާކުރަން ޖެހެނީ ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގެ ދަށުންކަން ބަޔާންކޮށް މައްސަލަ ނިންމީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ތެރޭގައެވެ.

އެ ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމުން ހައިކޯޓުންވެސް ނިންމާފައިވަނީ ޝިފާއުއަށް ކުރި ދައުވާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލީ ރަނގަޅަށް ކަމަށެވެ.

ދައުލަތުން އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްފައިވަނީ ކޮޮރަޕްޝަން މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުންނެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޕީޖީ އޮފީހުގެ އޮފިޝަލަކު ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ، އެ ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރާނެ ކަމަށާއި، ދައުލަތުން ދައުވާ ކޮށްފައިވަނީ ނުބައި ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ނޫން ކަމަށެވެ.

މި ދައުވާއަކީ ވެމްކޯއަށް 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި، އިމަޖެންސީކޮށް ޑަމްޕް ޓްރަކެއް ގަންނަން ޝިފާއުއާ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން އޮންނަ މީހެއްގެ، ކިއުބެކް އިންވެސްޓްމަންޓް ކިޔާ ކުންފުންޏަކާ އެކު އެއްބަސްވުމެއް ހެދި މައްސަލައިގައި ކޮށްފައިވާ ދައުވާއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް