ކ. މާލެ
|
24 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 07:48
މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ކޭން
މެޗުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ކޭން
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ފުލަމް ބަލިކޮށް ޓޮޓެންހަމްއިން ގަދަ ހަތަރެއްގެ އުއްމީދު ހޯދައިފި
 
ޓޮޓެންހަމް އަދި އޮތީ ފަސްވަނާގައި

ފުލަމް ބަލިކޮށް, އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ އުއްމީދު ޓޮޓެންހަމްއިން ހޯދައިފިއެވެ.

މެޗުން މޮޅުވިޔަސް ޓޮޓެންހަމް އަދި އޮތީ 21 މެޗުން 36 ޕޮއިންޓާއެކު ފަސް ވަނާގައެވެ. ހަތަރުވަނާގައި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް އޮތީ 20 މެޗުން 39 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ޔުނައިޓެޑް އަތުގައި މެޗެއް އިތުރަށް އޮތުމުންނާއި, ޔުނައިޓެޑް ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި އޮތުމުން ގަދަ ހަތަރެއްގެ އުއްމީދެއް ލިބުނަސް ޓޮޓެންހަމްއަށް އަދިވެސް އޮތީ އުނދަގޫ މަރުހަލާއެކެވެ. ފުލަމް އަތުން ޓޮޓެންހަމް މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފްގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ޖެހީ ހެރީ ކޭންއެވެ.

ލީގުގައި އެންމެފަހުން ކުޅުނު ހަ މެޗުން ހޯދި ދެވަނަ މޮޅަށްފަހު ކޭން ބުނީ ހަނިގޮތަކަސްވިޔަސް މޮޅުވެ ޓްރެކަށް އައުމުގައި ޓީމް ބައްދަލުވުން އެހީއަކަށްވީކަމަށެވެ. ޓީމް ބައްދަލުވުމުގެ ފައިދާ ކުރިކަމަށް ކޭން ބުންޏެވެ. ކޭން ބުނީ ދާން ބޭނުންވާ ހިސާބާ ޓޮޓެންހަމް މިވަގުތު އޮތީ ތަންކޮޅެއް ދުރުގައި ކަމަށާއި, އެކަމަކު އެހިސާބަށްދާން ފުލަމް އަތުން ލިބުނީ މުހިއްމު މޮޅެއް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް