ކ. މާލެ
|
24 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 07:21
އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
އިންޓަ ސްކޫލް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް
ބްރައިޓްވޭ ބަލިކޮށް އިމާދުއްދީނަށް މޮޅެއް
 
ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އިމާދުއްދީނުން ކާމިޔާބުކުރީ 3-0 އިން

އިންޓަ ސްކޫލް 17 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބްރައިޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އިމާދުއްދީން ސްކޫލް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ގަލޮޅު ރަސްމީ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އިމާދުއްދީނުން ކާމިޔާބުކުރީ 3-0 އިންނެވެ. މިއީ މުބާރާތުގައި އިމާދުއްދީންގެ ފުރަތަމަ މޮޅެވެ. އެ ޓީމު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ. ބްރައިޓްވޭ އިން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން އެ ޓީމު މޮޅުވި ނަމަވެސް، ދެން ކުޅުނު ދެ މެޗުން ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ.

މެޗުގައި އިމާދުއްދީނަށް ފުރަތަމަ ލީޑު ނަގައިދިނީ މެޗުގެ 22 ވަނަ މިނެޓުގައި ޙަސަން އަމަން ޒާހިރު އެވެ. އެ ޓީމުގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްދިނީ މެޗުގެ 28 ވަނަ މިނެޓުގައި މުޙައްމަދު އައިކް ވަޖީީހު އެވެ. އެ ޓީމުގެ ފަހު ލަނޑު ޖަހައިދިނީ އަޙުމަދު މިކްޔާލް މުއީން އެވެ. މުބާރާތުގައި އިމާދުއްދީނަށް ބާކީ ދެ މެޗު އެބަ އޮތެވެ. އެއީ މާފުށީ ސްކޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗާއި، މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް