ކ. މާލެ
|
23 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 11:12
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބާސެލޯނާ އިން ގެޓަފޭއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ޕެޑްރީ
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބާސެލޯނާ އިން ގެޓަފޭއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ޕެޑްރީ
ރޮއިޓާރސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ގެޓަފޭ ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާއިން ލީޑު ހިފަހައްޓައިފި
 
ބާސެލޯނާގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 އިން

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ގެޓަފޭ ބަލިކޮށް ބާސެލޯނާ އިން އެއް ވަނައިގައި ލީޑު ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާސެލޯނާގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 1-0 އިންނެވެ. ބާސެލޯނާ އިން ގެޓަފޭގެ މެޗަށް ނުކުތީ ޕޮލެންޑް ފޯވާޑް ރޮބާޓް ލެވަންޑޯސްކީ އާއި ސްޕެއިންގެ ފޯވާޑް ފެރާން ޓޮރޭސް ނުހިމަނަ އެވެ. ލެވަންޑޯސްކީ އަށް މެޗުގައި ނުކުޅެވުނީ ޑިސިޕްލިނަރީ ސަސްޕެންޝަނުގެ ސަބަބުންނެވެ. ފެރާން ޓޮރޭސް އަށް ނުކުޅެވުނީ ސީދާ ރަތް ކާޑެއް ދެއްކުމުން ކުރިމަތިވި ސަސްޕެންޝަނުގެ ސަބަބުންނެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން ހަ ވަނަ މިނެޓުގައި ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ އޮސްމާން ޑެމްބެލޭ، ގެޓަފޭގެ އޭރިޔާ ބޭރުން ފޮނުވާލި ހަމަަލާ އެ ޓީމުގެ ގޯލް ކީޕަރު ވަނީ މަތަކޮށްފަ އެވެ. މެޗުގައި ބާސެލޯނާ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ސްޕެއިންގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ޕެޑްރީ އެވެ. އެއީ މެޗުގެ 35 ވަނަ މިނެޓުގައި ރަފީނިއާ ހުރަސްކޮށްދިން ބޯޅައެއް ގެޓަފޭ ކީޕަރުގެ އަތް ދަށުން ގޯލަށް ފޮނުވާލައިގެން ޕެޑްރީ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑެކެވެ. އޭގެ ފަސް މިނެޓު ފަހުން ގެޓަފޭ އަށް ވަނީ މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ލިބިފަ އެވެ. ގެޓަފޭގެ ބޯހާ މަޔޮރާލް އަށް ލިބުނު ބޯޅައެއް ބާސެލޯނާގެ އޭރިޔާ ތެރެއަށްވަދެ ގޯލަށް ފޮނުވާލަން އޭނާ މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް، ބާސެލޯނާގެ ކީޕަރު މާކް އަންދްރޭ ޓާ ސްޓެގެން ވަނީ ބޯޅަ ސަލާމަތްކޮށްފަ އެވެ.

މެޗުން މޮޅުވެ ބާސެލޯނާ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ އެ ޓީމު ކުޅުނު 17 މެޗުން 44 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ލީގުގައި ދެން ބާސެލޯނާ އަށް އޮންނާނީ މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ޖިރޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ. އޭގެ ކުރިން 26 ވަނަ ދުވަހު ކޮޕަ ޑެލް ރޭގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި ބާސެލޯނާ ނުކުންނާނީ ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑާ ދެކޮޅަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް