ކ. މާލެ
|
23 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 07:24
މެޗަށްފަހު ގަބްރިއެލް އަދި އެދީ އެންކެޓިއާ
މެޗަށްފަހު ގަބްރިއެލް އަދި އެދީ އެންކެޓިއާ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ފަހު މިނެޓުގެ ލަނޑުން މޮޅުވެ އާސެނަލް ލީޑް އަނބުރާ ހޯދައިފި
 
އާސެނަލް އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާއެކު

2-2 ން މެޗު އެއްވަރުވާން ދަނިކޮށް, މެޗުގެ އެންމެ ފަހު މިނެޓުގައި ލަނޑު ޖަހާ އާސެނަލްއިން އެއް ވަނައިގައި އަލުން ބޮޑު ލީޑެއް ދަމަހައްޓައިފިއެވެ.

އާސެނަލްގެ ދަނޑުގައި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދީ 3-2 ނެވެ. މެޗު ފަށައިގެން 17 ވަނަ މިނެޓުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ކުރި ހޯދީ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުންނެވެ. އެއީ މާކަސް ރަޝްފޯޑްގެ ލަނޑުންނެވެ. އެކަމަކު އެ ލީޑު ދެމިއޮތީ އެންމެ ހަ މިނެޓެވެ. އެޑްވާޑް އެންކެޓިއާ ލަނޑު ޖަހާ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނެވެ. އަދި ދެ ވަނަ ހާފް ފަށައިގެން އަށް ވަނަ މިނެޓުގައި ބުކާޔޯ ސަކާ ލަނޑުޖަހާ އާސެނަލްއަށް ކުރި ހޯދައިދިނެވެ. ލިސަންޑްރޯ މާޓިނޭޒްގެ ލަނޑުން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރުމުން މެޗު އެއްވަރުވާނެކަމަށް ވަރަށްބޮޑަށް ބެލެވުނެވެ. އެކަމަކު މިސީޒަންގައި ތަފާތު ރޫހެއްގައި ކުޅެމުން އަންނަ އާސެނަލްއިން ވަނީ މެޗުގެ އެންމެ ފަހު މިނެޓުގައި ނަތީޖާ އަނބުރާލާފައެވެ. 90 ވަނަ މިނެޓުގައި ޓީމް މޮޅުކޮށްދިނީވެސް ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހި އެޑްވާޑް އެންކެޓިއާއެވެ.

Advertisement

މި މޮޅާއެކު އާސެނަލް ވަނީ އެއް ވަނައިގައި އެ ޓީމް އަތުގައި އޮތް ފަސް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑް ގެއްލުނަ ނުދީ ހިފަހައްޓާފައެވެ. މެންޗެސްތަރ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވުމުން ދެ ވަނައިގައި އޮތް ސިޓީއާ ދެމެދުގެ ފަރަގު ވަނީ ހަ ޕޮއިންޓަށް ފުޅާވެފައެވެ. އަދި މިހާރު ވަނީ ހަތަރު ވަނައަށް ސޮއްސާލާފައެވެ. އެއީ ތިން ވަނައިގައި އޮތް ނިއުކާސަލްއާ އެއް އަދަދަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބި, ގޯލްގެ ތަފާތުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް