ކ. މާލެ
|
22 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 18:15
ފީފާގެ ރައީސް އިންފަންޓީނޯއާއި ސްރީލަންކާގެ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަންގެ ރައީސް
ފީފާގެ ރައީސް އިންފަންޓީނޯއާއި ސްރީލަންކާގެ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަންގެ ރައީސް
ޓްވީޓަރ
ފީފާ
ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒު ފޯރާފައިވާތީ، މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފީފާއިން ސްރީލަންކާ ސަސްޕެންޑްކޮށްފި
 
ފީފާގެ ގަވާއިދުގެ 16 ވަނަ އާޓިކަލްގެ ދަށުން، ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ފެޑެރޭޝަން ވަނީ ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި

ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ)އިން އަވައްޓެރި ސްރީލަންކާގެ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަން (އެފްއެފްއެސްއެލް) ސަސްޕެންޑްކޮށްފިއެވެ.

ފީފާއިން ސްރީލަންކާގެ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި ވަނީ ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒު ފޯރާފައިވާ ކަމަށް ބުނެއެވެ. ފީފާގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ފާތިމާ ސަމޫރާ ސޮއި ކުރައްވައި ފޮނުވި ސިޓީގައި ވަނީ، އެ ފެޑެރޭޝަން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި ވާކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ސިޓީގައި ވިދާޅުވީ، ފީފާގެ މެމްބަރަކަށް ވުމަށް ފުރިހަމަވާންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައި ނުވާކަމަށެވެ. އެކަން ފީފާ ކައުންސިލަށް ސާބިތުވެފައިވާ ކަމަށާއި، ފީފާގެ ގަވާއިދުގެ 16 ވަނަ އާޓިކަލްގެ ދަށުން، ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން އެ ފެޑެރޭޝަން ސަސްޕެންޑުކޮށްފައި ވާކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ސިޓީގައި ވިދާޅުވީ، ސަސްޕެންޝަނުގެ ސަބަބުން ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއްވެސް މުބާރާތެއްގައި އެ ގައުމަށް ވާދަނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި، އެހެނިހެން އިތުރު ހަރަކާތްތަކެއްވެސް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ފީފާއިން ވަނީ ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒު ފޯރާފައިވުމުން، ދާދި ފަހުން އަވައްޓެރި އިންޑިއާގެ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަންވެސް ސަސްޕެންޑުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ފުރިހަމަވާންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމުން، އެ ސަސްޕެންޝަން ވަނީ އުވާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް