ކ. މާލެ
|
21 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 22:18
ވެމްކޯއާއި ޕޮލިސް ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ވެމްކޯއާއި ޕޮލިސް ވާދަކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް
ފުރަތަމަ ދެ މެޗު އީގަލްސްއާއި ވެމްކޯއަށް
 
މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަނީ ހަތަރު ޓީމް

ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ފުރަތަމަ ދެ މެޗު ކްލަބް އީގަލްސްއާއި ކްލަބް ވެމްކޯ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

އމުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު އީގަލްސް ކާމިޔާބުކުރީ ކްލަބް ވޮލީބޯލްއާ ވާދަކޮށް, ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށްފަހު 3-2 ސެޓުންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ދެ ސެޓް 27-25 ން އީގަލްސް ގެންގޮސްފައި ވަނިކޮށް މެޗު އިތުރަށް ވާދަވެރިވީ ޖެހިގެން އައި ދެސެޓް ކްލަބް ވޮލީބޯލްއިން ގެންދިއުމުންނެވެ. އެއީ 25-22 އަދި 25-16 ނެވެ. އެކަމަކު އެނބުރި މެޗުގެ ތެރެއަށް އައިސް އީގަލްސްއިން ވަނީ ފަސްވަނަ ސެޓް 15-09 ން ހޯދާ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ވެމްކޯ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ޕޮލިސް ކްލަބާ ވާދަކޮށް ފަސޭހައިންނެވެ. އެއީ ސީދާ ތިން ސެޓުންނެވެ. މެޗުގެ ސެޓްތައް ކްލަބް ވެމްކޯއިން ގެންދިޔައީ 25-17, 25-23 އަދި 25-20 ނެވެ. މެޗުގެ މޮޅުކުޅުންތެރިއަކީ ވެމްކޯގެ ސެޓަރު ޖޫޒާން ޒަރީރެވެ.

މުބާރާތުގައި މާދަމާ ހަވީރު ކުޅޭ މެޗުގައި ވާދަކުރާނީ އީގަލްސްއާއި ޕޮލިސް ކްލަބެވެ. މާދަމާރޭ ވާދަކުރާނީ ކްލަބް ވޮލީބޯލްއާއި ވެމްކޯއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
50%
50%
ކޮމެންޓް