ކ. މާލެ
|
22 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 07:45
ސްޕެއިންގެ ކުރީގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ
ސްޕެއިންގެ ކުރީގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ
ޓްވީޓަރ
ބްރެޒިލްގެ ޤައުމީ ޓީމު
ހުސްވެފައިވާ ބްރެޒިލްގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވުމަށް އެންރީކޭއާ ވާހަކަ ދައްކަނީ
 
ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުގައި ބްރެޒިލް ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަންގެ ރައީސް އެޑްނާލްޑޯ ރޮޑްރީގޭސް ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާތަކުގެ ތެރޭގައި ޔޫރަޕަށް ދަތުރުކުރައްވާނެ

ހުސްވެފައިވާ ބްރެޒިލް ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވުމަށް ލުއިސް އެންރީކޭއާ ވާހަކަ ދައްކައި، މަޝްވަރާކުރާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި އެވެ.

އުމުރުން 52 އަހަރުގެ އެންރީކޭ އެންމެ ފަހުން ހުރީ ސްޕެއިން ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުގެ މަޤާމުގަ އެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނު ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގަދަ 16 އިން ސްޕެއިން ކެޓުމާއެކު އެންރީކޭ ވަނީ މަގާމުން ވަކިވެފަ އެވެ. ވޯލްޑް ކަޕަށްފަހު އެންރީކޭ ސްޕެއިންގެ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވާނެ ކަމަށް އޭރު މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަަނަށް އެކަމާ ގުޅޭ އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ކުރިއަށް ނުދާ ކަމަށް ވެސް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. ފަސް ފަހަރު ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި ބްރެޒިލްގެ ކޯޗުކަމުގެ މަޤާމު ވެސް ހުސްވީ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން އެ ޓީމު ކެޓުމާއެކު އެވެ. އެ ނަތީޖާއާއެކު ކޯޗުކަމުން ޓީޓޭ އިސްތިއުފާ ދިންއިރު، ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުރިން ވެސް އޭނާ ވަނީ މުބާރާތަށްފަހު މަޤާމުން ވަކިވާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުގައި ބްރެޒިލް ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަންގެ ރައީސް އެޑްނާލްޑޯ ރޮޑްރީގޭސް ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާތަކުގެ ތެރޭގައި ޔޫރަޕަށް ދަތުރުކުރައްވާނެ އެވެ. އެ ދަތުރުގައި އެ ފެޑެރޭޝަނުން ބްރެޒިލްގެ ކޯޗުކަމަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށް، ވާހަކަ ދައްކާނެ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުގައި ކުރިން ބާސެލޯނާ އަށް ވެސް ކޯޗުކަން ކޮށްދިން އެންރީކޭ އަކީ އެ ފެޑެރޭޝަންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ އެއް ފަރާތެވެ. އެންރީކޭގެ އިތުރުން ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކޯޗުކަން ކޮށްދެމުން އަންނަ ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ އަކީ ވެސް ބްރެޒިލް ފެޑެރޭޝަންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއް ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. ނަމަވެސް އަންޗެލޮޓީ ވަނީ ރެއާލާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ހަމަވަންދެން އެ ކުލަބުގައި މަޑުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ.

ހަމައެއާއެކު ބްރެޒިލްގެ ފުޓުބޯޅަ ފެޑެރޭޝަނުން އަންނަނީ އެ ޤައުމުގެ ޤައުމީ ޓީމަށް ކޯޗަކު ހަމަޖައްސައި ކުރިއަށް އޮތް ކޮޕާ އެމެރިކާ މުބާރާތަށް ތާއްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށް ވެސް މީޑިއާތަކުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް