ކ. މާލެ
|
21 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 10:58
ޓްރޮސާޑް - އާސެނަލްގެ ޖަރޒީއަކާއެކު
ޓްރޮސާޑް - އާސެނަލްގެ ޖަރޒީއަކާއެކު
ޓްވީޓަރ
އާސެނަލް
ދާއިމީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ޓްރޮސާޑް އާސެނަލަށް
 
ޓްރޮސާޑް އާސެނަލަށް ބަދަލުވީ ގާތްގަނޑަކަށް ޖުމުލަ 27 މިލިއަން ޕައުންޑުގެ ޑީލެއްގެ ދަށުން ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ

ބްރައިޓަނަށް ކުޅެމުން އައި ބެލްޖިއަމްގެ ފޯވާޑް، ލެއަންޑްރޯ ޓްރޮސާޑް ދާއިމީ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އާސެނަލަށް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ.

އުމުުރުން 28 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ އާސެނަލަށް ބަދަލުވީ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2026 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ޓްރޮސާޑް އާސެނަލަށް ބަދަލުވީ ގާތްގަނޑަކަށް ޖުމުލަ 27 މިލިއަން ޕައުންޑުގެ ޑީލެއްގެ ދަށުން ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި އާސެނަލްއިން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ސްކޮޑަށް އޭނާ ނެގޭނެއެވެ.

Advertisement

ޓްރޮސާޑް ވަނީ ބްރައިޓަނަށް ކުޅެދިން 122 މެޗުގައި 25 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. ބްރައިޓަން ދޫކޮށް އޭނާ އާސެނަލަށް ބަދަލުވީއިރު، އެ ކުލަބާ ޓްރޮސާޑާ ދެމެދު މައްސަަލަތަކެއް ޖެހިފައި އޮތް ކަމަށްވެސް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. ޓްރޮސާޑް އާސެނަލަށް ބަދަލުވުމާއެކު އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނީ، ޓްރޮސާޑުގެ ސޮއި ލިބި އޭނާ ކުލަބާ ގުޅުމަކީ އެ ކުލަބުގެ އެންމެންނަށްވެސް ލިބުނު އުފަލެއް ކަމަށެވެ. އާޓެޓާ ބުނީ ޓްރޮސާޑަކީ ހުނަރުވެރި މޮޅު ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި، ޕްރިމިއަރ ލީގާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައިވެސް އޭނާ އެކަން ސާބިތުކޮށްދީފައިވާކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އާޓެޓާ ބުނީ ޓްރޮސާޑާއެކު އާސެނަލްގެ ސްކޮޑު އިތުރަށް ވަރުގަދަވެ ބަދަހިވެގެންދާނެ ކަމަށާއި، ސީޒަންގެ ބާކީ ބައިގައި އޭނާގެ އެހީތެރިކަން އާސެނަލަަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށެވެ.

ބެލްޖިއަމްގެ ގައުމީ ޓީމަށް 2020 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުޅެމުން އަންނަ ޓްރޮސާޑް ވަނީ ގައުމީ ޓީމަށް މިހާތަނަަށް ކުޅެދިން 24 މެޗުގައި ފަސް ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް