ކ. މާލެ
|
21 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 10:08
ޖަރުމަނު ލީގުގައި ބަޔާނުން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ޖަރުމަނު ލީގުގައި ބަޔާނުން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ޖަރުމަނު ލީގު
ބްރޭކަށްފަހު ލީގުގައި ބަޔާނުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު އެއްވަރު
 
އާރްބީ ލައިޕްޒިގްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވީ 1-1ން

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕަށްފަހު ޖަރުމަނު ލީގުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކް ކުޅުނު މެޗުން އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ.

އާރްބީ ލައިޕްޒިގްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވީ 1-1ންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރިހޯދީވެސް ބަޔާނުންނެވެ. މެޗުގެ 37 ވަނަ މިނެޓުގައި ސާޖް ގްނަބްރީ ހުރަސްކޮށްދިން ބޯޅައެއް ލައިޕްޒިގްގެ އޭރިޔާ ތެރޭގައި ހުރެފައި ފައިން ޖަހައި ގޯލަށް ފޮނުވާލައިގެން އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޗުޕޯ މޯޓިންއެވެ. ލައިޕްޒިގުން މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރީ ދެ ވަނަ ހާފުގައެވެ. ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން މެޗުގެ 52 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ ހަލްސްޓެންބާގްއެވެ.

މެޗު އެއްވަރުވިނަމަވެސް ބަޔާން އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ އެއްވަނާގައެވެ. ކުޅުނު 16 މެޗުން އެ ޓީމަށް ލިބެނީ 36 ޕޮއިންޓެވެ. ދެ ވަނައިގައި ފްރެއިބާގް އޮތީ ބަޔާނަށްވުރެ އެއް މެޗު މަދުން ކުޅެގެން، 30 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ފްރެއިބާގަށް ދެން އޮތް މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްގެން، ބަޔާނާ ދެމެދު އޮތް ފަރަގު ކުޑަކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ. ލައިޕްޒިގް އޮތީ ކުޅުނު 16 މެޗުން 29 ޕޮއިންޓާއެކު ތިންވަނާގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް