ކ. މާލެ
|
21 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 13:14
ޝިއާއު މަރާލިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ޝާހިލް
ޝިއާއު މަރާލިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ޝާހިލް
ފޭސްބުކް
ޝިއާއުގެ މަރު
ޝިއާއުގެ މަރުގެ ޝަރީއަތް ސިއްރުކޮށްގެން ފަށަނީ
 
ޝަރީއަތް ތާވަލުކޮށްފައިވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހު ހ. ޝީރީން ވިލާގައި މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ފުވައްމުލައް ސިޓީ، ޝިއާއު މުހައްމަދު ސައީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ސިއްރުކޮށްގެން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މި މައްސަލަ ތާވަލު ކޮށްފައިވަނީ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހަށެވެ. މި މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ ، ފ. ނިލަންދޫ, ފިނިފެންމާގެ, އަލީ ޝާހިލްގެ މައްޗަށެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް 5 ދައުވާއެއް ވަނީ އުފުލާފައެވެ.

ޝާހިލްގެ މައްޗަށް، ގަސްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ދައުވާއާއި އޮރިޔާން ކާޑު ގެންގުޅުމުގެ ދައުވާގެ އިތުރުން ކެނަބިސް ބޭނުން ކުރުމުގެ ދައުވާ ކުރެއެވެ. ބާކީ އޮތް ދެ ދައުވާގެ މައުލޫމާތު ދައުލަތުންވެސް ސިއްރުކޮށްފައިވާތީ ކޯޓުންވެސް އެ މައުލޫމާތު ހާމައެއްނުކުރެއެވެ.

Advertisement

ޝިއާއުގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާއިން ދައްކާގޮތުގައި އޭނާ މަރުވީ ހަށިގަނޑަށް ދީފައިވާ އަނިޔާތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. އޭނާ މަރުވިފަހުންވެސް ހަށިގަނޑަށް ހަމަލާދީފައިވާކަން އެ ރިޕޯޓުން އެނގެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޝިއާއުގެ މަރާގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ފުލުހުން ވަނީ ގިނަ ބަޔަކާ ސުވާލުކޮށް، ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖުތައްވެސް ބަލާފައި ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އެ މައްސަލާގައި ކުށުގެ ވެށިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އަލީ ޝާހިލްގެ ފޯނުން ޑޭޓާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ފުލުހުން ކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް