ކ. މާލެ
|
18 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 20:38
ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށް ކިއެވްގެ އިރުމަތީގައި އޮންނަ ޝަހަރެއް ކަމަށްވާ ބްރޮވަރީއަށް އެގައުމުގެ ހެލިކޮޕްޓަރެއް ވެއްޓި އެތައް ބަޔަކުވަނީ މަރުވެފައި
ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށް ކިއެވްގެ އިރުމަތީގައި އޮންނަ ޝަހަރެއް ކަމަށްވާ ބްރޮވަރީއަށް އެގައުމުގެ ހެލިކޮޕްޓަރެއް ވެއްޓި އެތައް ބަޔަކުވަނީ މަރުވެފައި
ރޮއިޓާސް
ޔޫކްރެއިންގައި ހެލިކޮޕްޓަރެއް ވެއްޓުން
ޔޫކްރެއިންގައި ހެލިކޮޕްޓަރެއް ވެއްޓި މަރުވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އިންޓީރިއާ މިނިސްޓަރުވެސް ހިމެނޭ
 
ޔޫކްރެއިންގެ އިންޓީރިއާ މިނިސްޓަރާއި އެމިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަދި މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް ސެކްރެޓަރީ ވަނީ މިހާދިސާގައި މަރުވެފައި
 
މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ތިން ކުޑަކުދިންވެސް ހިމެނޭ
 
22 މީހަކަށް އަނިޔާވެގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި 10 ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ

ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށް ކިއެވްގެ އިރުމަތީގައި އޮންނަ ޝަހަރެއް ކަމަށްވާ ބްރޮވަރީއަށް އެގައުމުގެ ހެލިކޮޕްޓަރެއް ވެއްޓި އެތައް ބަޔެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލިޖެއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން، ބުދަ ދުވަހު ވެއްޓުނު ހެލިކޮޕްޓަރު ވެއްޓިފައި ވަނީ ބްރޮވަރީގެ ކިންޑަގާޑަނެެއްގެ ކައިރިއަށެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ޕޮލިސް ޗީފްއާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން މިހާދިސާގައި 16 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ. އަދި މި މީހުންގެ ތެރޭގައި އެގައުމުގެ އިންޓީރިއާ މިނިސްޓަރު ޑެނީސް މޮނަސްޓިރްސްކީ އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ޔެވްހެނީ ޔެނިން އަދި މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް ސެކްރެޓަރީ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ޕޮލިސް ޗީފް ވަނީ މައުލޫމާތުދެއްވާފައެވެ.

ޕޮލިސް ޗީފް ވަނީ މަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ތިން ކުޑަކުދިންވެސް ހިމެނޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން 22 މީހަކަށް އަނިޔާވެގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުންދާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރޭގައި 10 ކުޑަކުދިން ހިމެނޭކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ހެލިކޮޕްޓަރު ވެއްޓުމުގެ ސަބަބުން ކިންޑަގާޑްން އެއް ގައި ރޯވެފައިވާއިރު، އެވަގުތު އެއިމާރާތުގައި ޓީޗަރުންނާއި ކުޑަކުދިން ދިޔައީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. ރޯވި އަލިފާންގަނޑުގެ ސަބަބުން އެ އިމާރާތުގެ އެއްފަޅި ވަނީ އެއްކޮށް އަނދާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް