ކ. މާލެ
|
17 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 18:43
ނޭޕާލުގެ ފްލައިޓެއް ވެއްޓި، އެތައްބައެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލުނު ހިތާމަވެރި ހާދިސާ
ނޭޕާލުގެ ފްލައިޓެއް ވެއްޓި، އެތައްބައެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލުނު ހިތާމަވެރި ހާދިސާ
ރޮއިޓާސް
ނޭޕާލުގެ ފްލައިޓެއް ވެއްޓުން
ވެއްޓުނު، ނޭޕާލުގެ ފްލައިޓުން ދަތުރުކުރި އެންމެ މީހެއް ފިޔަވައި އެހެން އެންމެން ފެނިއްޖެ
 
ފްލައިޓުން ދަތުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން 71 މީހުންގެ ހަށިގަނޑު މިހާރު ވަނީ ހޯދާފައި
 
އަންގާރަ ދުވަހު ކުރި މަސައްކަތުން ހޯދިފައިވަނީ އެކަކުގެ ހަށިގަނޑު، އެކަކު އަދިވެސް ނުފެނޭ
 
ނުފެންނަ ހަށިގަނޑު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ބުދަ ދުވަހު އަނެއްކާވެސް ކުރާނެކަމަށް ނޭޕާލުން ބުނޭ

ނޭޕާލްގެ ވެރިރަށް ކަތަމަންޑޫއިން އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންޒިލް ޕޮޚަރާއަށް ދަތުރުކުރި ޔެޓީ އެއަރގެ ފްލައިޓް ވެއްޓުނު ހިތާމަވެރި ހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 71ށް އަރާފައިވާކަމަށް އެގައުމުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު، ޖުމުލަ 72 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ފްލައިޓް ވެއްޓުނީ ނޭޕާލުގެ ކަސްކީ ޑިސްޓްރިކްޓްގެ ސެޓި ރިވަރ ޖޯރޖް ސަރަހައްދަށެވެ. އެއީ ހަތަރު ކްރޫއިންނާއި 68 ޕަސެންޖަރުންނެވެ. ފްލައިޓްގައި ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ނޭޕާލުގެ 53 މީހުން، އިންޑިއާގެ 5 މީހުން، ރަޝިއާގެ 4 މީހުން، ދެކުނު ކޮރިއާގެ 2 މީހުން، އަދި އޮސްޓްރޭލިއާ، އަޔަލޭންޑް، އާޖެންޓީނާ އަދި ފްރާންސް، މިއިން ކޮންމެ ގައުމަކުން އެކަކެވެ. ފްލައިޓުން ދަތުރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ކުޑަ ތިން ކުދިންނާއި އަހަރު ނުފުރޭ ތުއްތު ތިން ކުދިންވެސް ތިއްބެވެ.

ފްލައިޓުން ދަތުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން 71 މީހުން މަރުވެފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްފައިވާއިރު، އަދިވެސް އެކަކުގެ ހަށިގަނޑު ނުފެންނަކަމަށް އެގައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސުމާއެކު މީހުން ހޯދުން މަޑުޖައްސާލިނަމަވެސް އަދި ނުފެނި ވާ ހަށިގަނޑު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ބުދަ ދުވަހު އަނެއްކާވެސް ކުރާނެ ކަމަށް ނޭޕާލްއިން ބުނެއެވެ.

ފްލައިޓް ވެއްޓުނު ދުވަހު އެއިން ދަތުރުކުރި 68 މީހުންގެ ހަށިގަނޑު ވަނީ ހޯދާފައެވެ. އަދި އިތުރު ދެމީހުންގެ ހަށިގަނޑު ހޯދާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހާދިސާ ތަހުގީގުކުރަން 5 މެމްބަރުންގެ ޚާއްސަ ކޮމިޓީއެއް ނޭޕާލް ސަރުކާރުން ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ. އަދި މިހިތާމަވެރި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން، ހޯމަ ދުވަހަކީ ގައުމީ ހިތާމައިގެ ދުވަހެއް ކަމުގައި ވަނީ ކަނޑަައަޅާފައެވެ.

ފްލައިޓް ވެއްޓުމުގެ ކުރިން ލައިޓް ޖެއްސުމަށް ލޭންޑިން ކްލިއަރެންސްވެސް ޕައިލެޓް ހޯދިކަމަށް، ޓްރިބުވަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ރައީސް ޕްރެމް ނަތު ތަކުރް ވަނީ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭނާ ވަނީ، ޕައިލެޓުންގެ ފަރާތުން ޓެކްނިކަލް އެއްވެސް މައްސަލައެއް އުޅޭކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައި ނުވާކަމަށްވެސް ބުނެފައެވެ. އަދި އެދުވަހަކީ މޫސުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އޮތް ދުވަހެއްކަންވެސް އޭނާ ފާހަގަކުރިއެވެ.

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކުރި މަސައްކަތުން ފްލައިޓްގެ ކޮކްޕިޓްގެ ވޮއިސް ރިކޯޑަރާއި ފްލައިޓް ޑާޓާ ރިކޯޑަރު މިހާރު ވަނީ ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
21%
5%
44%
19%
9%
2%
ކޮމެންޓް