ކ. މާލެ
|
17 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 19:52
ނޭޕާލުގެ ފްލައިޓެއް ވެއްޓި، އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލުނު ހިތާމަވެރި ހާދިސާ
ނޭޕާލުގެ ފްލައިޓެއް ވެއްޓި، އެތައް ބައެއްގެ ފުރާނަ ގެއްލުނު ހިތާމަވެރި ހާދިސާ
ރޮއިޓާސް
ނޭޕާލްގެ ފްލައިޓެއް ވެއްޓުން
ވެއްޓުނު ފްލައިޓުގައި ދަތުރުކުރި މީހުންގެ އޯޓޮޕްސީ ހަދަނީ
 
އޯޓޮޕްސީ ހެދުމަށްޓަކައި 48 މީހުންގެ ހަށިގަނޑު، ވެރިރަށް ކަތަމަންޑޫއަށް ވަނީ ގެންގޮސްފައި
 
އޯޓޮޕްސީ ހަދަން ކަތަމަންޑޫއަށް ގެންދެވުނު ހަށިތަކުގެތެރޭގައި ޕައިލެޓްގެ ހަށިގަނޑުވެސް ހިމެނޭ
 
22 މީހުންގެ ހަށިގަނޑު ވަނީ ޕޮޚަރާއިން އެމީހުންގެ އާއިލާތަކާ ހަވާލުކޮށްފައި

ނޭޕާލްގެ ވެރިރަށް ކަތަމަންޑޫއިން, ގައުމުގެ މަޝްހޫރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންޒިލް ޕޮޚަރާއަށް ދަތުރުކުރި ޔެޓީ އެއަރގެ ފްލައިޓް، އޭޓީއާރް 72ން ދަތުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ހޯދާފައިވާ ބައެއް ހަށިތައް އޯޓޮޕްސީ ހެދުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ފްލައިޓުން ދަތުރުކުރި 71 މީހުން ހޯދާފައިވާއިރު، 48 މީހުންގެ ހަށިގަނޑު އޯޓޮޕްސީ ހެދުމަށް ވެރިރަށް ކަތަމަންޑޫއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ނޭޕާލްގެ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސްގައި ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން، 22 މީހުންގެ ހަށިގަނޑު ވަނީ ޕޮޚަރާއިން އެމީހުންގެ އާއިލާތަކާ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

އޯޓޮޕްސީ ހަދަން ކަތަމަންޑޫއަށް ގެންދެވުނު ހަށިތަކުގެތެރޭގައި ޕައިލެޓްގެ ހަށިގަނޑުވެސް ހިމެނޭކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު، ޖުމުލަ 72 މީހުންނާއެކު ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ ފްލައިޓް ވެއްޓުނީ ނޭޕާލްގެ ކަސްކީ ޑިސްޓްރިކްޓްގެ ސެޓި ރިވަރ ޖޯރޖް ސަރަހައްދަށެވެ. އެއީ ހަތަރު ކްރޫއިންނާއި 68 ޕަސެންޖަރުންނާއެކުގައެވެ. ފްލައިޓްގައި ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ނޭޕާލްގެ 53 މީހުން، އިންޑިއާގެ ފަސް މީހުން، ރަޝިއާގެ ހަތަރު މީހުން، ދެކުނު ކޮރިއާގެ ދެ މީހުން، އަދި އޮސްޓްރޭލިއާ، އަޔަލޭންޑް، އާޖެންޓީނާ އަދި ފްރާންސް، މިއިން ކޮންމެ ގައުމަކުން އެކެކެވެ. ފްލައިޓުން ދަތުރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ކުޑަ ތިން ކުދިންނާއި އަހަރު ނުފުރޭ ތުއްތު ތިން ކުދިންވެސް ތިއްބެވެ.

ފްލައިޓުން ދަތުރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން 71 މީހުން މަރުވެފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްފައިވާއިރު، އަދިވެސް އެކަކުގެ ހަށިގަނޑު ނުފެންނަކަމަށް އެގައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެ އިރުއޮއްސުމާއެކު މީހުން ހޯދުން މަޑުޖައްސާލިނަމަވެސް އަދި ނުފެނި ވާ ހަށިގަނޑު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ބުދަ ދުވަހު އަނެއްކާވެސް ކުރާނެ ކަމަށް ނޭޕާލުން ބުނެއެވެ.

ފްލައިޓް ވެއްޓުނު ދުވަހު، އެއިން ދަތުރުކުރި 68 މީހުންގެ ހަށިގަނޑު ވަނީ ހޯދާފައެވެ. އަދި އިތުރު ދެމީހުންގެ ހަށިގަނޑު ހޯދާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހާދިސާ ތަހުގީގުކުރަން 5 މެމްބަރުންގެ ޚާއްސަ ކޮމިޓީއެއް ނޭޕާލް ސަރުކާރުން ވަނީ އެކުލަވާލާފައެވެ.

ފްލައިޓް ވެއްޓުމުގެ ކުރިން ލައިޓް ޖެއްސުމަށް ލޭންޑިންގ ކްލިއަރެންސްވެސް ޕައިލެޓް ހޯދިކަމަށް، ޓްރިބުވަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ރައީސް ޕްރެމް ނަތު ތަކުރް ވަނީ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭނާ ވަނީ، ޕައިލެޓުންގެ ފަރާތުން ޓެކްނިކަލް އެއްވެސް މައްސަލައެއް އުޅޭކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައި ނުވާކަމަށްވެސް ބުނެފައެވެ. 

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކުރި މަސައްކަތުން ފްލައިޓްގެ ކޮކްޕިޓްގެ ވޮއިސް ރިކޯޑަރާއި ފްލައިޓް ޑާޓާ ރިކޯޑަރު މިހާރު ވަނީ ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
29%
29%
0%
0%
43%
0%
ކޮމެންޓް