ކ. މާލެ
|
18 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 08:29
ބަޔާ ލެވަކޫސަނަށް ކުޅެމުން އަންނަ މޫސާ ޑިއާބީ
ބަޔާ ލެވަކޫސަނަށް ކުޅެމުން އަންނަ މޫސާ ޑިއާބީ
ޓްވިޓަރ
އާސެނަލް
ބަޔާ ލެވަކޫސަން އަށް ކުޅެމުން އަންނަ މޫސާ ޑިއާބީ އަށް އާސެނަލުން ފާރަލަނީ
 
ޑިއާބީ ލެވަކޫސަނާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2025 ވަނަ އަހަރު

ޖަރުމަނު ލީގުގެ ބަޔާ ލެވަކޫސަން އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ވިންގް، މޫސާ ޑިއާބީ ހޯދުމަށް އާސެނަލް އިން ފާރަލަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެފި އެވެ.

އާސެނަލުން ޑިއާބީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ދާދި ފަހުން އެ ކުލަބުން ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރި ޔޫކްރެއިންގެ މިކައިލޯ މުޑްރިކް ޗެލްސީ އަށް ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. މުޑްރިކް ހޯދުމަށް އާސެނަލުން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް، އެކަން ކާމިޔާބެއް ނުވި އެވެ. އެންމެ ފަހުން އޭނާ ބަދަލުވީ ވާދަވެރި ޗެލްސީ އަށެވެ. ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން މުޑްރިކް ނުލިބުނު ނަމަވެސް، އާސެނަލުން އެހެން ކުޅުންތެރިން ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރެ އެވެ. އެގޮތުން މިހާރު އެ ކުލަބުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ޑިއާބީ ހޯދުމަށް ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ.

ޑިއާބީ އޭނާގެ ސީނިއާ ކެރިއަރޔ ފެށީ ފްރާންސްގެ ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އިންނެވެ. އެއަށްފަހު އޭނާ ޖަރުމަނު ލީގަށް ބަދަލުވީ 2019 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ބަޔާ ލެވަކޫސަނަށް ބަދަލުވެ ޑިއާބީ ވަނީ އެ ކުލަބަށް ކުޅެދިން 146 މެޗުގައި 43 ލަނޑު ޖަހައި، 41 ލަނޑު ޖެހުމަށް އެހީތެރިވެދީފަ އެވެ. ފްރާންސް ޤައުމީ ޓީމަށް އަށް މެޗު ކުޅެދީފައިވާ އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ހޯދުމަށް އާސެނަލުން މަސައްކަތް ކުރާ އިރު، އޭނާ ލެވަކޫސަނާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2025 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

މީގެ ކުރިން ޑިއާބީ އަށް ވަނީ ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުލަބެއްގެ ހުށަހެޅުން ލިބިފަ އެވެ. ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑުން ޑިއާބީ ހޯދުމަށް 50 މިލިއަން ޕައުންޑުގެ އަގަކަށް ތައްޔާރުވި ނަމަވެސް، ލެވަކޫސަން އިން ވަނީ އޭނާގެ އަގު 75 މިލިއަން ޕައުންޑަށް މަތިކޮށްފަ އެވެ. އެ އަގަށް އެއްބަސްނުވެވުމުގެ ސަބަބުން އޭރު ނިއުކާސަލް އިން ވަނީ އޭނާ ހޯދުމަށް ހުއްޓާލައިފަ އެވެ.

އައު ކުޅުންތެރިން ހޯދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނީ ކުޅުންތެރިން ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، ނަަމަވެސް އެކަން ކުރާނީ ހަމަޖެހިގެން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް