ކ. މާލެ
|
18 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 08:27
ބަޔާންގެ ކުޅުންތެރިން ކާރު ޑްރިފްޓިން ޖައްސަނީ
ބަޔާންގެ ކުޅުންތެރިން ކާރު ޑްރިފްޓިން ޖައްސަނީ
ރޮއިޓާސް
ޖަރުމަނު ލީގު
ޖަރުމަނު ލީގު ފަށަން ތައްޔާރުވެފައިވާއިރު ބަޔާންގެ ކުޅުންތެރިން ކާރު ޑްރިފްޓިންގައި
 
ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ބަޔާނަށް އޮތް އިރު، އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ވަނީ އޮސްޓްރިއާގައި ކާރު ޑްރިފްޓިން ޖައްސައިފަ

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތަށް ކުލަބް ފުޓުބޯޅައިގެ ލީގުތައް މެދުކަނޑާލުމަށްފަހު، އަލުން މިހާރު ވަނީ ލީގުގެ ކުޅުން ފަށައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ޖަރުމަނު ލީގުގެ ކުޅުން ފަށާނީ މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ޖަރުމަނު ލީގުގެ ކުޅުން ފަށާއިރު، ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލު ކުރާނީ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކާއި، އާރްބީ ލައިޕްޒިގް އެވެ. ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ބަޔާނަށް އޮތް އިރު، އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ވަނީ އޮސްޓްރިއާގައި ކާރު ޑްރިފްޓިން ޖައްސައިފަ އެވެ. ލީގު ފެށެން މަދު ދުވަސްކޮޅަކަށްވެފައިވާއިރު، ބަޔާން ކުޅުންތެރިން މިކަން ކުރުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ވަނީ އެކަމަށް ހުއްޓިފަ އެވެ. އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ބަޔާނަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކެނެޑާގެ ޑިފެންޑަރު އަލްފަންސޯ ޑޭވިސް ބުނީ، އެއީ މަޖާ ދުވަހެއް ކަމަށެެ. އޭނާ ބުނީ އެތަނަށް އައިސް ކާރު ޑްރިފްޓުކޮށް، އެކަމުގެ އެކި ހުނަރުތައް ދަސްވި ކަމަށާއި، އެކަމާ އުފާވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިން އެކަން ކަން ނޭނގޭ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެއީ ކޮށްލަން ރަނގަޅު ތަޖުރިބާ އެއް ކަމަށެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ބުނީ މި ސީޒަންގެ ބާކީ އޮތް ބައި ބޭނުންވަނީ ރަނގަޅު ޞިއްޙަތެއްގައި ހުރެ، ޓީމަށް ކާމިޔާބީ ހޯދައިދޭން ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖަރުމަނުގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ޖަމަލް މުސިއާލާ ބުނީ، ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނެކޭ އެއްގޮތަށް އޭނާ ވެސް އެކަމުގައި ބައިވެރިވެ، އެކަމުގެ އުފާ ލިބިގަނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ބައެއް ކުޅުންތެރިންނަށް އެކަމުގައި ހުރި އުނދަގޫ ކަންކަން ވެސް ފާހަގަވެގެން ދިޔަ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެކަމުގެ ސަބަބުން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަމާއި، އެއްބައިވަންތަކަން އިތުރުވެގެން ދިޔަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މުޅި ޓީމުގެ ވެސް އަމާޒަކީ މި ސީޒަންގައި ރަނގަޅު ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދުން ކަމަށާއި، އެކަމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށެވެ. މުސިއާލާ ބުނީ އޭނާ ބޭނުންވަނީ ބަޔާނާއެކު ވީހާ ވެސް ޓްރޮފީ ކާމިޔާބުކުރަން ކަމަށާއި، ޓީމުގައި ތިބި މޮޅު ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ކަންކަން ދަސްކޮށް އޭނާގެ ހުނަރުތައް ވެސް ފުރިހަމަ ކުރުން ކަމަށެވެ.

ބަޔާންގެ ކުޅުންތެރިން ޑްރިފްޓު ކުރަމުން ގެންދިޔަ އިރު، އެ ސަރަހައްދުގެ މެދުގައި ބަޔާންގެ ލޯގޯ ހުއްޓެވެ. ޑްރިފްޓު ކުރުމުގައި ބައިވެރިވި ކުޅުންތެެރިންގެ މޫނު މަތިން ވަނީ ހިނިތުންވުމާއި، އުފާވެރިކަން ފެނިފަ އެވެ. ޖަރުމަނު ލީގު އަލުން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު، ބަޔާން އޮތީ ވެސް ލީގު ތާވަލްގެ އެއް ވަނައިގަ އެވެ. މިހާތަނަށް ކުޅުނު 15 މެޗުން ބަޔާނަށް ލިބެނީ 34 ޕޮއިންޓެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތް ސީއެސް ފްރެއިބާގް އަށް ލިބެނީ 30 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް