ކ. މާލެ
|
16 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 11:16
އަރުތަ ޕްރޮގްރާމްގައި ސޮއި ކުރުމަށްފަހު ރަފާ
އަރުތަ ޕްރޮގްރާމްގައި ސޮއި ކުރުމަށްފަހު ރަފާ
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ
އަރުތަ ޕްރޮގްރާމް
ޓީޓީ ތަރި ރަފާ އަށް އަރުތަ ޕްރޮގްރާމް އިން ފުރުސަތު ދީފި
 
އަރުތަ ޕްރޮގްރާމް އިން ތަމްރީނު ހަދަމުންދާ ރަފާ އަށް ރަސްމީކޮށް އެ ޕްރޮގްރާމްގެ އެތުލީޓުންގެ ލިސްޓުން ވަނީ ފުރުސަތު ދީފަ

ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށްގެންދާ އަރުތަ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ތަމްރީނުވުމުގެ ފުރުސަތު ޓޭބަލް ޓެނިސް (ޓީޓީ) ކުޅުންތެރިޔާ އައިޝަތު ރަފާ ނާޒިމް އަށް ދީފި އެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގައި އެކި ކުޅިވަރުތަކުން ޒުވާން ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމުގެ މަޤްސަދުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިހާތަނަށް އެކިއެކި ކުޅިވަރުތަކުން ގިނަ ކުޅުންތެރިންނަށް ވަނީ އަރުތަ ޕްރޮގްރާމް އިން ފުރުސަތު ދީފަ އެވެ. މިހާތަނަށް ވަނީ ޓީޓީ ތަރި ފާތިމަތު ދީމާ އަލީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ބީޗު ވޮލީ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ އިސްމާއީލް ސާޖިދު (ކުޑަކާއްޓޭ) އާއި އާދަމް ނަސީމް (އެޑަމް)، ޒުވާން ފެތުންތެރިޔާ ޢީން ޢައްބާސް ޝަރީފް، ޒުވާން ޓެނިސް ކުޅުންތެެރިޔާ އާރާ އާޞަލް ޢާޘިމް، ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ އައިމިނަތު ނަބީހާ (ނަބީ)، ފާތިމަތު ނަބާހާ (ނަބާ)ގެ އިތުރުން ޒުވާން ދުވުންތެރިޔާ އިބާދުﷲ އާދަމް އަށް ފުރުސަތު ދީފަ އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަޙުމަދު މަޚްލޫފް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އަރުތަ ޕްރޮގްރާމް އިން ތަމްރީނު ހަދަމުންދާ ރަފާ އަށް ރަސްމީކޮށް އެ ޕްރޮގްރާމްގެ އެތުލީޓުންގެ ލިސްޓުން ފުރުސަތު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅު ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދުމަށް ރަފާ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. މިނިސްޓަރު ވަނީ ރަފާ އަށް ކާމިޔާބީ އަށް ވެސް އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ. ރަފާ ވަނީ މިހާތަނަށް ޓީޓީން އެކި އެކި ކާމިޔާބީތައް ވެސް ހޯދައިފަ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދީ، ކުޅިވަރުތަކުން ރަން ވަނަ ހޯދުމަކީ ސަރުކާރުން އިސްކަން ދެމުން އަންނަ ކަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް