ކ. މާލެ
|
16 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 07:49
އާސެނަލްގެ ދެވަނަ ގޯލް ޖެހުމަށްފަހު އޮޑެގާޑް
އާސެނަލްގެ ދެވަނަ ގޯލް ޖެހުމަށްފަހު އޮޑެގާޑް
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
އާސެނަލްއެއް ނުހުއްޓުވުނު، ލީޑް 8 ޕޮއިންޓަށް!
އާސެނަލް މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 2-0 ން

ޓޮޓެންހަމްއަށްވެސް އާސެނަލް ނުހުއްޓުވި, ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލްގެ އެއްވަނާގައި އާސެނަލްއިން އަށް ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ނަގައިފިއެވެ.

އާސެނަލްއިން ލީޑް އަށް ޕޮއިންޓަށް ފުޅާކުރީ ޓޮޓެންހަމްގެ ދަނޑުގައި 2-0 ން ކުރިހޯދައިގެންނެވެ. މެޗު ފަށައިގެން 14 ވަނަ މިނެޓުގައި އާސެނަލްއަށް ކުރިލިބުނީ ޓޮޓެންހަމްގެ ފްރާންސް ކީޕަރު ހޫގޯ ލޮރިސް އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަތް ގޯލުންނެވެ. ލޮރިސް އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަނީ ބުކާޔޯ ސަކާ ނަގައިދިން ހުރަހެވެ. އާސެނަލްއިން ލީޑް ފުޅާކުރީ ކެޕްޓަން އޮޑެގާޑްގެ މޮޅު ގޯލުންނެވެ. ހާފް ނިމެން ނުވަ މިނެޓަށް ވެފައިވަނިކޮށް މާޓިން އޮޑެގާޑް ގޯލް ޖެހީ އޭރިޔާ ބޭރުން ފޮނުވާލި ބޯޅައިންނެވެ. އާސެނަލްއަށް ލީޑް ފުޅާކުރަން ފުރުޞަތު ލިބުނީ ދެވަނާގައި އޮތް ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ, މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް އަތުން މޮޅު ނުވެވުމުންނެވެ.

މިމޮޅާއެކު އާސެނަލް އެއްވަނާގައި އޮތީ 18 މެޗުން 47 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ސިޓީއަށް ލިބެނީ 39 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ތިންވަނާގައި އޮތީ 1-0 ން ފުލަމް ބަލިކުރި ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑެވެ. އެއީ 38 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ހަމަ އެއަދަދަށް ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެން މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް އޮތީ ހަތަރު ވަނާގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް