ކ. މާލެ
|
14 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 21:47
ހޮނިހިރު ދުވަހު ރަޝިއާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ހަތަރު ސަރަހައްދަކަށް ހަމަލާދީފައި
ހޮނިހިރު ދުވަހު ރަޝިއާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ހަތަރު ސަރަހައްދަކަށް ހަމަލާދީފައި
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާއިން ހެނދުނު ކިއެވްއަށް ދިން ހަމަލާތަކަށްފަހު އިތުރު މިސައިލް ހަމަލާތަކެއް ދީފި
 
ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ރަޝިއާގެ މިސައިލް ހަމަލާތައް އަމާޒުވެފައި ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށް ކިއެވް އަދި އިރުމަތީ ސީޓީ ޚާކިވްއަށް
 
ރަޝިއާގެ ހަމަލާތައް ހުޅަނގުގެ ލިވިސް ސިޓީއާއި އޮޑެއްސާގެ ބަނދަރަށް އަމާޒުކުރި
 
މިހަމަލާތައް ދީފައި މިވަނީ، ފުރަތަމަ ދިން ހަމަލާތަކަށްފަހު މަދު ގަޑިއިރުތަކެއްގެ ތެރޭގައި

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށް ކިއެވްއަށް ދިން މިސައިލް ހަމަލާތަކަށްފަހު ޔޫކްރެއިންގެ އިތުރު އެހެން ސަރަހައްދުތަކަށްވެސް މިސައިލް ހަމަލާތައް މިވަނީ ދީފައެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު ރަޝިއާގެ މިސައިލް ހަމަލާތައް އަމާޒުވެފައިވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ވެރިރަށް ކިއެވް އަދި އިރުމަތީ ސީޓީ ޚާކިވްއަށެވެ.

އޭގެފަހުން ރަޝިއާގެ ހަމަލާތައް ހުޅަނގުގެ ލިވިސް ސިޓީއާއި އޮޑެއްސާގެ ބަނދަރަށް އަމާޒުވެފައިވާކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ. މިހަމަލާތައް ދީފައި މިވަނީ ފުރަތަމަ ދިން ހަމަލާތަކަށްފަހު މަދު ގަޑިއިރުތަކެއްގެ ތެރޭގައިއެވެ.

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އަރައި ހަމަލާދޭން ފަށާފައި ވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުން ފެށިގެން ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް އިތުރުކޮށް، އެގައުމުގެ އިންޖީނުގެ ތަކަށާއި އުމްރާނީ ބިނާތަކަށް މިސައިލް އަދި ޑްރޯން ހަމަލާތައް ދަނީ ދެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް