ކ. މާލެ
|
14 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 16:30
ފަރޓިލިޓީ ސަޕޯޓް ކޮމިއުނިޓީން ބޭއްވި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ފަރޓިލިޓީ ސަޕޯޓް ކޮމިއުނިޓީން ބޭއްވި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ފަރޓިލިޓީ ސަޕޯޓް ކޮމިއުނިޓީ
އައިވީއެފް ފަންޑު
އައިވީއެފް ފަންޑުގެ ދަށުން އިތުރު ދެ ފަރާތަކަށް އައިވީއެފް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ދެނީ
 
މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ އެހީތަކާއެކު، ޖުމްލަ ފަސް ދެމަފިރިއަކަށް މިއަހަރު މި ފުރުސަތު ދެވޭނެ

އައިވީއެފް ފަންޑުގެ ދަށުން އިތުރު ދެ ފަރާތަކަށް އިންޑިއާގެ އެސްޓަރ މެޑްސިޓީ ހޮސްޕިޓަލުން އައިވީއެފް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށް, ފަރޓިލިޓީ ސަޕޯޓް ކޮމިއުނިޓީއިން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ޖެނުއަރީ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުނު ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، އެސްޓަރ މެޑްސިޓީގެ ފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ފަރްހާން ޔާސިރެވެ. އަދި ފަރޓިލިޓީ ސަޕޯޓް ޖަމްއިއްޔާގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ ރީމާ ހުސެއިނެވެ.

އައިވީއެފް ފަންޑަކީ، މާލީ ދަތިތަކާހެދި އިންވިޓްރޯ ފަރޓިލައިޒޭޝަން (އައިވީއެފް)ގެ ޓްރީޓްމަންޓް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން މާލީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ހުޅުވާލި ފަންޑެކެވެ. މި ފަންޑުގެ އެހީގައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ދެމަފިރިއަކަށް އައިވީއެފް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިގެންދާއިރު، މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ އެހީތަކާއެކު ޖުމްލަ ފަސް ދެމަފިރިއަކަށް މިއަހަރު މި ފުރުސަތު ދެވޭނެކަމަށް ފަރޓިލިޓީ ސަޕޯޓް ކޮމިއުނިޓީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އައިވީއެފް ފަންޑަށް ނަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ އުމުރުން 25 އަހަރު ފުރިފައިވާ، އަދި މަދުވެގެން ދެ އަހަރުވަންދެން ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ދިވެހި ދެމަފިރިންނަށެވެ. އަދި  25 އަހަރު ނުފުރޭނަމަ ހާއްސަ ހާލަތްތަކެއްގެ ދަށުން ސިއްހީ ކަންކަމަށް ބަލައި އެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށްވެސް އެ ޖަމްއިއްޔާއިން ބުނެއެވެ.

އެޕްލިކޭޝަން ފީގެ ގޮތުގައި 200 ރުފިޔާ ނަގާއިރު, ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތަކަށް ފަންޑު އެވޯޑްކުރުމުގެ ކުރިން ރެކޯޑު ސާފުކުރާނެއެވެ. އައިވީއެފް ފަންޑަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މިއަހަރުގެ ޖޫންމަހާ ހަމައަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް