ކ. މާލެ
|
15 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 07:14
އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާ
އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާ
ރޮއިޓާސް
ޕްރިމިއާ ލީގު
އާސެނަލްގެ އަމާޒަކީ ޓޮޓެންހަމް ދަނޑުގައި މޮޅުވުން
 
ޓޮޓެންހަމްގެ ދަނޑުގައި އާސެނަލުން އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ފަސް މެޗުން ވެސް މޮޅުވެފައެއް ނުވޭ

އާސެނަލްގެ އަމާޒަކީ ޓޮޓެހަމްގެ ދަނޑުގައި އެ ޓީމުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދުން ކަމަށް މިކޭލް އާޓެޓާ ބުނެފި އެވެ.

އާސެނަލްގެ ކޯޗު އާޓެޓާ މިހެން ބުނީ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޓޮޓެންހަމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ޓޮޓެންހަމްގެ ދަނޑުގައި އާސެނަލުން އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 21:30 ގަ އެވެ. އެ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ޓޮޓެންހަމްގެ ދަނޑުގައި އާސެނަލުން އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ފަސް މެޗުން ވެސް މޮޅުވެފައެއް ނުވެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް މެޗު އެއްވަރުވެފައިވާއިރު، ހަތަރު މެޗުން ވަނީ ބަލިވެފަ އެވެ. އާޓެޓާ ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް މެޗުގައި އަމާޒަކީ ކުރިން މޮޅުނުވެވި އޮތް އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް، އެކަން ބަދަލު ކުރުން ކަމަށެވެ. މި ސީޒަންގައި އާސެނަލްގެ ދަނޑުގައި ޓޮޓެންހަމާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އާސެނަލް ވަނީ 3-1 އިން މޮޅުވެފަ އެވެ.

Advertisement

އާޓެޓާ ބުނީ ޓޮޓެންހަމާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމަކީ އޭނާ ބޭނުންވާ ކަމެއް ކަމަށާއި، އެއީ ސީޒަންގައި ކުޅޭނެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މެޗު ކަމަށެވެ. އެ މެޗަކީ ކިހާ މުހިންމު މެޗެއްކަން ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި، އެެންމެހާ ސަޕޯޓަރުންނަށް ވެސް އެނގޭނެ ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އަދި ޓޮޓެންހަމާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަަށާއި، އެ ޓީމުން މެޗު އަނބުރާލާނީ ނުވެސް ވިސްނައި ތިއްބާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މެޗުގައި އާސެނަލަށް އުނދަގޫ ކުރާނެ އެތައް "ހަތިޔާރެއް" ޓޮޓެންހަމްގައި ހުންނާނެ ކަމަށާއި، އާސެނަލުން އެކަމަށް ތައްޔާރުވާނީ އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ކުޅުންތެރިންނަށް އެމީހުން ކުރަން ޖެހޭނީ ކޮން ކަމެއްކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އިނގޭނެ ކަމަށެވެ.

މި ސީޒަންގައި އާސެނަލް މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނައިރު، އެ ޓީމު އޮތީ ވެސް ލީގު ތާވަލްގެ އެއް ވަނައިގަ އެވެ. މިހާތަނަށް ކުޅުނު 17 މެޗުން އެ ޓީމަށް 44 ޕޮއިންޓު ލިބޭއިރު، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަށް ލިބެނީ 39 ޕޮއިންޓެވެ. ޓޮޓެންހަމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން މޮޅުވެ އާސެނަލަށް ލީގުގައި ލީޑު ފުޅާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ އެވެ. އެއީ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ސިޓީ ބަލިވުމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް