ކ. މާލެ
|
14 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 10:51
އެތުލީޓުންނާއެކު ބޭއްވި އިވެންޓުގެ ތެރެއިން
އެތުލީޓުންނާއެކު ބޭއްވި އިވެންޓުގެ ތެރެއިން
އިންޑިއާ އެމްބަސީ
އެތުލެޓިކްސް ޤައުމީ ޓީމު
އިންޑިއާ ކޭމްޕަށް ފުރާ އެތުލީޓުންނާ މިނިސްޓަރ މަޚްލޫފް އަދި އިންޑިޔާގެ ހައި ކޮމިޝަނަރު މުނޫ މަހާވާރު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
 
މި ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ދާނީ މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުން މާޗު މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހަށް އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގައި ހުރި ނެތާޖި ސުބާޝް ސްޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީގަ

ތަމްރީނުތަކެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް އަވަށްޓެރި އިންޑިއާ އަށް ފުރާ ރިލޭ ޓީމާ ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަޙުމަދު މަޚްލޫފާއި، އިންޑިއާ ހައި ކޮމިޝަނަރު މުނޫ މަހާވަރު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

މި ތަމްރީނު ދަތުރަކީ މި އަހަރު އޮންނަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ)އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ދަތުރެކެވެ. ތަމްރީނުގައި ބައިވެރިވާ ރާއްޖޭގެ 10 އެތުލީޓުންނާއެކު ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކުގައި ޚާއްސަ އިވެންޓެއް ބާއްވާފަ އެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފާއި، އިންޑިއާ ހައި ކޮމިޝަނަރު މުނޫ މަހާވަރުގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް އަޙުމަދު ސަލީމް (ބޮޑުހީނާ) އާއި މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީ (އެމްއޯސީ)ގެ ނައިބު ރައީސް އަޙުމަދު އިސްމާއީލް އާއި އެ ކޮމެޓީގެ ޖެނަރަލް ސެކްރެޓަރީ އަހުމަދު ސައީދު (ތަމޫ) އަދި އެތުލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަޒީލް ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ.

މި ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ދާނީ މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުން މާޗު މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހަށް އިންޑިއާގެ ބެންގަލޫރުގައި ހުންނަ  ނެތާޖި ސުބާޝް ސްޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީގަ އެވެ. ތަމްރީނުގައި ބައިވެރިވާ އަންހެން އެތުލީޓުންނަކީ އާމިނަތު ޖާއިޝާ ޖުނީޒް، ޒީވާ މޫސާ ޝަފީއު، ރިފާ މުހައްމަދު، މަރިޔަމް އަލްހާ ހުސެއިން އަދި އައިޝަތު ޝަބާ ސަލީމެވެ. ފިރިހެން އެތުލީޓުންނަކީ ހަސަން ސާއިދު، އަހުމަދު ނަޖުދާން އަބްދުﷲ، ހުސައިން ޒީކް ސުއާދު، ހުސައިން ރިޒާ އަދި އަބްދުއް ރަޝީދު އިސްމާއީލެވެ. މި ޓީމުގެ އޮފިޝަލުންނަކީ އަހުމަދު ފާއިލް، މަފާޒާ މުސްތަފާ އަދި ޝިފާޒް ރާޝިދެވެ.

Advertisement

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މިނިސްޓަރު މަޚްލޫފް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުމަށް އިންޑިއާ އިން ދެމުން އަންނަ އެހީތެރިކަމާއި، އެއްބާރުލުމަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރައްވާފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ އިން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ 40 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ކުޅިވަރުގެ އުމުރާނީ ތަރައްޤީ އަށް ބޮޑު ބަދަލެއް ގެނެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އިންޑިއާގެ ހައި ކޮމިޝަނަރު މުނޫ މަހާވަރު ވިދާޅުވީ، ތަމްރީނު ދަތުރަކީ ޒަމާނުއްސުރެ އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮތް ޒަމާންވީ ރަޙުމަތްތެރިކަމާއި، ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާ އިން ގުޅުން ބަދަހިވަމުންދާ ކަމުގެ މިސާލެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ކޭމްޕުގެ ސަބަބުން އެތުލީޓުންގެ ހުނަރުތަކަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން މިފަދަ ކޭމްޕެއް ހިންގާފައި ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް