ކ. މާލެ
|
13 ޖެނުއަރީ 2023 | ހުކުރު 17:21
އަމްރު
އަމްރު
ރާއްޖެއެމްވީ
އެސްޓީއޯގެ މަސައްކަތްތައް
އެސްޓީއޯގެ އަމާޒަކީ އާންމުން ނުކުރާ ވިޔަފާރި ކުރުމާއި އާ ބޮޑެތި ކަންކަން ކުރުން : އަމްރު
 
ކޮންސިއުމާ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ޝޯއަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް ފަހު އަމްރު ވަނީ މީސްމީޑިއާގައި އެ ތަޖުރިބާތައް ހިއްސާކުރައްވާފަ
 
އަމްރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެ ފެއަރގެ ޒަރީއާއިން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކުރެވިދާނެ ޓެކްނޮލޮޖީތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯގެ) އަމާޒަކީ އާންމުން ނުކުރާ ވިޔަފާރި ކުރުމާއި އާ ބޮޑެތި ކަންކަން ކުރުން ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ހުސެއިން އަމްރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ލަސް ވެގަސްގައި ބާއްވާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޓެކް ފެއަރ ކަމަށްވާ، ކޮންސިއުމާ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ޝޯއަށް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމަށް ފަހު އަމްރު ވަނީ މީސްމީޑިއާގައި އެ ތަޖުރިބާތައް ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެތަނުން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކުރަން ރަނގަޅު ބައެއް ޓެކްނޮލޮޖީގެ އީޖާދުތައް ފެނުނުކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަމްރު ވިދާޅުވީ ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް އިންވެސްޓްކޮށް ކުރިއެރުވުމަކީ މިވަގުތު އެސްޓީއޯއިން ކުރަމުން އަންނަ އެންމެ މުހިއްމު އެއް މަސައްކަތް ކަމަށެވެ. އަދި އެއީ އަމިއްލަ ވިޔަފާފިތަކާ ޚާއްސަކޮށް ޒުވާނުންނަށް ވަރަށް ބޭނުންތެރި ކަމެއް ކަމަށް އަމްރު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

އަމްރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އެ ފެއަރގެ ޒަރީއާއިން ރާއްޖެއަށް ތައާރަފްކުރެވިދާނެ ޓެކްނޮލޮޖީތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ ސިއްހީ ސާމާނު ޑެލިވަރކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ތަކެއްޗާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ އުފެއްދުންތަކާއި ތިމާވެށީގެ ދާއިރާއިން ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ތަކެތި ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެެ.

ލަސް ވެގަސްގަ އޮންނަ ކޮންސިއުމާ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ޝޯއަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޓެކް ފެއަރކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މިޝޯގަ 173 ޤައުމަކުން 3200 ކުންފުނިން ބައިވެރިވެފަވެއެވެ. މިއީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާގެ ފުންނާބު އުސް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުންފުނިތަކުގެ މައުލޫމާތު އެއް ޕްލެޓްފޯމަކުން ލިއްބައިދޭ ފުރުސަތެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް