ކ. މާލެ
|
12 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 16:55
އައިޖީއެމްއެޗް
އައިޖީއެމްއެޗް
ރާއްޖެއެމްވީ
ލޮލު ރޯގާ
ލޮލު ރޯގާގެ 12،000 އަށްވުރެ ގިނަ ކޭސް މިދިޔަ އަހަރު ރިޕޯޓްކޮށްފައިވޭ
މާލޭ ސަރަހައްދުން އެކަނިވެސް މިދިޔަ އަހަރު ލޮލު ރޯގާގެ 4723 ކޭސް ވަނީ ފެނިފައި
އެޗް.ޕީ.އޭ.އިން ވަނީ، ބަލީގެ އަލާމާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް ސިއްހީ އެހީތެރިއެއްގެ ލަފާ ހޯދުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައި

ފާއިތުވި 2022 ވަނަ އަހަރު، ލޮލުރޯގާގެ 12،000އަށްވުރެ ގިނަ ކޭސް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗް.ޕީ.އޭ)އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން އާއްމު ބަލިތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ހާމަކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން، މިދިޔަ އަހަރު، ލޮލު ރޯގާގެ 12،555 ކޭސް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ 5 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާގެ ކުދިންނަށް ބަލިޖެހިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ 6169 ކޭހާއި 5 އަހަރުން މަތީގެ އުމުރުފުރައިގެ ކުދިންނަށް މި ބަލި ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ 6386 ކޭހެވެ. އެ އިދާރާގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުގައި ވާގޮތުން، މާލޭ ސަރަހައްދުން އެކަނިވެސް މިދިޔަ އަހަރު ލޮލު ރޯގާގެ 4723 ކޭސް ވަނީ ފެނިފައެވެ.

ލޮލު ރޯގާގެ ކޭސްތައް ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވަނީ މާލޭ ސަރަހައްދާއި، ރ އަތޮޅާއި، ހދ އަތޮޅާއި، ބ އަތޮޅާއި، ލ އަތޮޅާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީ އިންނެވެ. މީގެ އިތުރުން އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ، ލޮލުރޯގާ ޖެހިގެން މި ދުވަސްވަރު ރިޕޯޓުކުރާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

Advertisement

އަތޮޅުތެރޭގައި ބަލި ފެތުރިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލަށް ބަލާއިރު، ފުވައްމުލައް ސިޓީން 496 ކޭސް، ރ އަތޮޅުން 1252 ކޭސް، ބ އަތޮޅުން 661 ކޭސް، ހދ އަތޮޅުން 1194 ކޭސް އަދި ލ އަތޮޅުން 819 ކޭސް ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ލޮލު ރޯގާގެ ކޭސްތައް އިތުރުވާން ފަށާފައިވަނީ 2022 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ ކުރީކޮޅުން ފެށިގެން ކަމަށެވެ.

ލޮލުރޯގާއަކީ އެންމެ އާއްމު ލޮލުގެ ބަލިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައްޔެކެވެ. ލޮލުރޯގާ ޖެހުމުން ލޮލުގެ ހުދުކަޅީގެ މަތީގައިވާ ތުނި ދުލި ދުޅަވެ، ރަތްވެ، ޖަރާސީމު އެޅުމަށް މެދުވެރިވެއެވެ. ގައިން ގަޔަށް އަރާ މި ބައްޔަކީ ހުރިހާ އުމުރުފުރައެއްގެ މީހުންނަށްވެސް ޖެހޭ ބައްޔެކެވެ. އެޗް.ޕީ.އޭ.އިން ވަނީ، ބަލީގެ އަލާމާތެއް ފެނިއްޖެނަމަ ލަސްނުކޮށް ސިއްހީ އެހީތެރިއެއްގެ ލަފާ ހޯދުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް