ކ. މާލެ
|
12 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުރާސްފަތި 13:10
އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް ސެކެޓްރީ ލޮއިޑް އޮސްޓިން
އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް ސެކެޓްރީ ލޮއިޑް އޮސްޓިން
ރޮއިޓާސް
ޓައިވާން-ޗައިނާގެ މައްސަލަ
"މިވަގުތުން މިވަގުތައް ޗައިނާއިން ޓައިވާނަށް އަރައިފާނެކަމަށް ނުބެލެވޭ"
 
އޮސްޓިން މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހު ކުރިއަށްދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިން
 
ޓައިވާން ސަރަހައްދުގައި ޗައިނާ އަސްކަރިއްޔާގެ ވައިގެ ހަރަކާތްތަކާއި ކަނޑުމަތީގެ ހަރަކާތްތައް ވަނީ އިތުރުކޮށްފައި
 
މިގޮތަށް ހަރަކާތްތައް އިތުރުވިޔަސް އެގައުމުން ޓައިވާނަށް އަރައިފާނެ ކަމަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭ ކަމަށް އޮސްޓިން ވިދާޅުވި

ޗައިނާއިން ޓައިވާން ސަރަހައްދުގައި ހިންގަމުންދާ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް އިތުރުވެފައިވީނަމަވެސް އެގައުމުން ކައިރި މުސްތަގުބަލެއްގައި ޓައިވާނަށް އަރައި އެގައު ހިފުމުގެ މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭކަމަށް އެމެރިކާގެ ޑިފެންސް ސެކްރެޓަރީ ލޮއިޑް އޮސްޓިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޮސްޓިން މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ބުދަ ދުވަހު ކުރިއަށްދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ.

އެގޮތުން އޮސްޓިން ވަނީ ޓައިވާން ސަރަހައްދުގައި ޗައިނާ އަސްކަރިއްޔާގެ ވައިގެ ހަރަކާތްތަކާއި ކަނޑުމަތީގެ ހަރަކާތްތައްވެސް އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި މިގޮތަށް ހަރަކާތްތައް އިތުރުވިޔަސް އެގައުމުން ޓައިވާނަށް އަރައިފާނެ ކަމަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ގަބޫލުނުކުރެވޭ ކަމަށް އޮސްޓިން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހު އެމެރިކާގެ ހައުސް އޮފް ރިޕްރެޒެންޓޭޓިވްސްގެ ރައީސް ނެންސީ ޕެލޯސީ ޓައިވާނަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅާއެކު ޗައިނާއިން ވަނީ ޓައިވާނާ ކައިރި ސަރަހައްދުތަކުގައި އެގައުމުގެ އަސްކަރީ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން އިތުރުކޮށްފައެވެ. ޗައިނާއިން ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި ޓައިވާނަކީ ޗައިނާގެ ބައެކެވެ.

ޗައިނާގެ އަސްކަރީ ހަރަކާތްތައް އިތުރުވާން ފެށުމާއެކު އެކަމަށް ނުރުހުން ފާޅުކޮށް، އެގައުމަށް އަމާޒުކޮށް ހަމަލާދީ އެގައުމަށް އަރަން މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ މަޑުން ނޯންނާނެކަމަށް ބުނެ ޓައިވާންގެ ސަރުކާރުންވެސް ވަނީ އިންޒާރު ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް