ކ. މާލެ
|
11 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 07:50
ދީމާ، އަރުތަ ޕްރޮގްރާމްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓުގެ ތެރެއިން
ދީމާ، އަރުތަ ޕްރޮގްރާމްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓުގެ ތެރެއިން
ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
އަރުތަ ޕްރޮގްރާމް
އަރުތަ ޕްރޮގްރާމްއިން ތަމްރީނުވުމުގެ ފުރުސަތު ޓީޓީ ތަރި ދީމާ އަށް
 
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހަދާ ތަމްރީނުތަކުގެ އިތުރުން މުބާރާތްތަކަށް ދިއުމަށް އެހީތެރިކަން ފޮރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން 10 އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވޭ

ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށްގެންދާ އަރުތަ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ތަމްރީނުވުމުގެ ފުރުސަތު ޒުވާން ޓޭބަލް ޓެނިސް (ޓީޓީ) ކުޅުންތެރިޔާ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ އަށް ދީފި އެވެ.

މިއީ ރާއްޖޭގައި އެކި ކުޅިވަރުތަކުން ޒުވާން ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމުގެ މަޤްސަދުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. މިހާތަނަށް އެކިއެކި ކުޅިވަރުތަކުން ގިނަ ކުޅުންތެރިންނަށް ވަނީ އަރުތަ ޕްރޮގްރާމް އިން ފުރުސަތު ދީފަ އެވެ. މިހާތަނަށް ވަނީ ރާއްޖޭގެ ބީޗުވޮލީ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ އިސްމާއީލް ސާޖިދު (ކުޑަކާއްޓޭ) އާއި އާދަމް ނަސީމް (އެޑަމް)، ޒުވާން ފެތުންތެރިޔާ ޢީން ޢައްބާސް ޝަރީފް، ޒުވާން ޓެނިސް ކުޅުންތެެރިޔާ އާރާ އާޞަލް ޢާޘިމް، ބެޑްމިންޓަން ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ އައިމިނަތު ނަބީހާ (ނަބީ)، ފާތިމަތު ނަބާހާ (ނަބާ)ގެ އިތުރުން ޒުވާން ދުވުންތެރިޔާ އިބާދުﷲ އާދަމް އަށް ފުރުސަތު ދީފަ އެވެ.

Advertisement

އަންގާރަ ދުވަހު ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަޙުމަދު މަޚްލޫފް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އަރުތަ ޕްރޮގްރާމްގެ އެތުލީޓުންގެ ލިސްޓުގައި ރަސްމީކޮށް ދީމާގެ ނަން ހިމަނާފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހަދާ ތަމްރީނުތަކުގެ އިތުރުން މުބާރާތްތަކަށް ދިއުމަށް އެހީތެރިކަން ފޮރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން 10 އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދީ، ކުޅިވަރުތަކުން ރަން ވަނަ ހޯދުމަކީ ސަރުކާރުން އިސްކަން ދެމުން އަންނަ ކަމެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް