ކ. މާލެ
|
9 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 18:58
ޗައިނާ އެމްބަސީން ތަކެތި ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
ޗައިނާ އެމްބަސީން ތަކެތި ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް
ޕީސީއާރު މެޝިން ހަދިޔާކުރުން
ޗައިނާ އެމްބަސީން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް ޕީސީއާރު މެޝިނަކާއި ޓެސްޓު ކިޓު ހަދިޔާކޮށްފި
 
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ވަނީ ޗައިނާ އެމްބަސީން ފޯރުކޮށްދޭ އެހީއަށް ޝުކުރު އަދާކޮށްފައި

ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޗައިނާ އެމްބަސީގެ ފަރާތުން ހުޅުމާލޭ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް ޕީސީއާރު މެޝިނަކާއި ޓެސްޓް ކިޓު ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

ޗައިނާ އެމްބަސީގެ ފަރާތުން މި ތަކެތި ހަވާލުކޮށް ދެއްވީ އެމްބެސެޑަރ ވަންގް ލިޒިންއެވެ. ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގ ފަރާތުން މި ތަކެއްޗާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހްމަދު ނަޒީރު އަދި ޗީފް އޮޕަރޭޓިން އޮފިސަރު އާދިލް މޫސާ އެވެ.

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގެ ސީ.އޯ.އޯ އާދިލް މޫސާ ވަނީ ޗައިނާ އެމްބަސީން ފޯރުކޮށްދެއްވާފައިވާ އެހީއާއި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ފޯރުކޮށްދެއްވަމުންދާ ވަސީލަތްތަކާއި މަސައްކަތްތަކުގެ އިތުރުން، ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ރައްދުދިނުމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ދެމުންދާ އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

އަދި ސަފީރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ ސިއްހީ ފަރުވާގެ ސިނާއަތުގައި ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން އަދި ކުރިއެރުވުމަށް ދެފަރާތަށްވެސް ފައިދާވާނެ ގޮތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އާދިލްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލުން މަސައްކަތްކުރަނީ މަތީ ފެންވަރުގެ ސިއްހީ ފަރުވާ އާއި މެހެމާންދާރީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވުނު ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ރަނގަޅު ސިއްހީ ދާއިރާއެއް ބިނާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، މި މަގްސަދާ ދިމާއަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އެ ހޮސްޕިޓަލުން ކުރިއަށް ދާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އާދިލް ދެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް