ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 22:38
ޗައިނާ ސަރުކާރުން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ، 12 ގްރީން އެމްބިއުލާންސް، ޞިއްޙީ ވުޒާރާއަށް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުން
ޗައިނާ ސަރުކާރުން ހަދިޔާކޮށްފައިވާ، 12 ގްރީން އެމްބިއުލާންސް، ޞިއްޙީ ވުޒާރާއަށް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ޝަރަފުވެރި ކޮށްދެއްވުން
ރައީސް އޮފީސް
ރާއޖްެ - ޗައިނާ
ޗައިނާ އެމްބަސީއިން ރާއްޖެ އަށް 12 ގްރީން އެމްބިއުލާންސް ހަދިޔާކޮށްފި
 
އެ އެމްބިއުލާންސްތަކަކީ ރާއްޖެ ފަދަނާޒުކު ތިމާވެއްޓެއް އޮންނަ ޤައުމުތަކުގެ ވެއްޓަށް ގެއްލުން ނުވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެމްބިއުލާންސްތަކެއް

ޗައިނާ އެމްބަސީއިން ހަދިޔާކުރި 12 ގްރީން އެމްބިއުލާންސް ޞިއްޙީ ވުޒާރާ އާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ހަދިޔާކުރި އެ އެމްބިއުލާންސްތައް ހަދިޔާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން މެޑަމް ސާޖިދާ މުޙައްމަދެވެ.

އެ އެމްބިއުލާންސްތަކަކީ ކާރިސާގެ ވަގުތުތަކުގައާއި، އެމަޖެންސީ އަދި އެކްސިޑެންޓްތަކުގައި ބަލިމީހުންނަށް އެހީފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް ކަަމަށް ސިއްހީ ވުޒާރާއިން ބުނެއެވެ. އަދި ބޮޑެތި ޕެރަމެޑިކް އެމްބިއުލާންސްތައް ދުއްވުމަށް ދަތިވާ ކުދި ކުދި ރަށްތަކުގައި ޞިއްޙީ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިކަމުގެ ސަބަބުން މަގުފަހިވާނެ ކަމަށް އެ ވުޒާރާއިން ބުނެއެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޗައިނާ އެމްބަސީގެ ފަރާތުން ގްރީން އެމްބިއުލާންސްތައް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާގެ ސަފީރު ހަރ އެކްސެލެންސީ ވަންގ ލިޒިންއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ފަރާތުން ގްރީން އެމްބިއުލާންސްތަކާއި ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތު އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ ޢަބްދުއްޞަމަދު ޢަބްދުﷲއެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެ އެމްބިއުލާންސްތަކަކީ ރާއްޖެ ފަދަނާޒުކު ތިމާވެއްޓެއް އޮންނަ ޤައުމުތަކުގެ ވެއްޓަށް ގެއްލުން ނުވާ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެމްބިއުލާންސްތަކެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް