ކ. މާލެ
|
9 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 12:35
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، މުޙައްމަދު ހަމީދު
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް، މުޙައްމަދު ހަމީދު
ރާއްޖެއެމްވީ
އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުގެ ތަހުގީގެއް ފެށުން
އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކާއި ބެހޭ ބޮޑު ތަހުގީގެއް ފުލުހުން ފަށައިފި
 
އެކަމަށް އާންމުންގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވޭ

ފަހަކަށް އައިސް މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގައި ހިނގަމުން އަންނަ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބޮޑު ތަހުގީގެއް ފެށުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

އެކަން ހާމަކުރައްވާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ފަހަކަށް އައިސް ހިނގަމުންދާ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކާއި ގުޅިގެން ބޮޑު ތަހުގީގެއް ފަށާފައިވާކަމަށެވެ. އެކަމަށް އާންމުންގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް ތަހުގީގާއި ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލެއް ހާމައެއް ނުކުރައްވައެވެ.

މިހާތަނަށް ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑެތި ހާދިސާތައް ފުލުހުން ތަހުގީގުކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ޝައްކުވާކަމެއް ފާހަގަވާނުވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިފަހަކުން މާލެ އާއި އަތޮޅުތެރޭގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާތައް ވަނީ ހިނގާފައެވެ. އެގޮތުން ހޯމަ ދުވަހު ނީލަން ފިހާރަ ސަރަހައްދުގައި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި އެތަނާ ކައިރީ އޮތް މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކު ވަނީ އެކީ އަނދައި ހުލިވެފަ އެވެ.

Advertisement

އާދިއްތަ ދުވަހު ގދ. ފިޔޯރީ ސްކޫލް އިމާރާތެއްގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގާ އެތަން ބޭނުންނުކުރެވޭ ވަރަށް ވަނީ އަނދާ ހުލިވެފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ގުޅިފަޅުގައި ހުންނަ އެފްކޯންސް ކުންފުނީގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކުގައި ރޯވެ އެކަކު ގެއްލިފައިވެއެވެ. އަލިފާނުގެ ޙާދިސާގައި އެކޮމަޑޭޝަން ބްލޮކްގައި ދިރިއުޅުނު ގިނަ ބަޔަކަށް އެކި ކަހަލަ އަނިޔާތައް ލިބިގެން ފަރުވާ ދީފައިވެއެވެ. މި އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކްގައި 457 މީހުން ދިރިއުޅެމުން އައި ކަމަށް އެފްކޮންސް އިން ބުނެއެވެ. ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ 78 މީހުންގެ ތެރެއިން، 32 މީހުން އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދީފައިވެއެވެ. އަދި 4 މީހެއް އޮޕަރޭޝަން ކޮށްފައިވެއެވެ.

އޭގެކުރިން މާލޭގެ ގަރާޖެއްގައި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައި 10 މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް