ކ. މާލެ
|
9 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 07:50
ރަޝިއާ އާއި ބެލަރޫސް ގުޅިގެން ވައިގެ މަގުން އަސްކަރީ ތަމްރީންތަކެއް ހިންގަނީ
ރަޝިއާ އާއި ބެލަރޫސް ގުޅިގެން ވައިގެ މަގުން އަސްކަރީ ތަމްރީންތަކެއް ހިންގަނީ
ސީ.އެން.އެން
ރަޝިއާ އާއި ބެލަރޫސްގެ ގުޅުން
ރަޝިއާ އާއި ބެލަރޫސް ގުޅިގެން ވައިގެ މަގުން އަސްކަރީ ތަމްރީންތަކެއް ހިންގަނީ
 
އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ދާނީ މި ހިނގާ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް
 
ރަޝިއާ އާއެކު އަސްކަރީގޮތުން މަސައްކަތްކުރުން އިތުރުކުރާނެ ކަމަށް ބެލަރޫސްގެ ސަރުކާރުން ބުނޭ

ރަޝިއާ އާއި ބެލަރޫސްއާ ދެ ޤައުމުގެ އަަސްކަރީ ވައިގެ އިދާރާތަކުން ގުޅިގެން ހަރަކާތެއް ހިންގަން ނިންމައިފިއެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އެ އޮޕަރޭޝަން ކުރިއަށް ދާނީ މި ހިނގާ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށެވެ. އެފަދަ ހަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމިކަން އިއުލާން ކުރީ އާދިއްތަ ދުވަހު ބެލަރޫސްގެ ދިފާއީ ވުޒާރާއިންނެވެ. އެ ގައުމުގެ މީޑީއާ އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން އާދިއްތަ ދުވަހު ހެނދުނު ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އެއާ ޑިވިޝަން ޓީމުގެ ބައިވެރިން ވަނީ ބެލަރޫސް އަށް ގޮސްފައެވެ.

އެ ގައުމުން އިތުރަށް ބުނީ މި ހަރަކާތްތަކަކީ މިއީ ޓެކްޓިކަލް ފްލައިޓް ހަރަކާތެއް ކަމަަށެވެ. އަދި މި ހަރަކާތުގައި ބެލަރޫސްގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އެއާ ޑިފެންސްގެ އިތުރުން އެހެން ސިފައިން ވެސް ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް ބެލަރޫސް އިން ބުނެއެވެ. އަދި އެ ހަރަކާތައް އެ ގައުމުގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި ޓްރެއިނިން ގްރައުންޑްތަކާއި އެއާފީލްޑްތައް ބޭނުން ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިފަދަ ތަމްރީންތަކެއް އަމަލީ ގޮތުން ފަށާފައި މި ވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ރަޝިއާ އާއެކު އަސްކަރީގޮތުން މަސައްކަތްކުރުން އިތުރުކުރާނެ ކަމަށް ބެލަރޫސްގެ ސަރުކާރުން ބުނެފައި ވަނިކޮށެވެ. ބެލަރޫސް އާއި ރަޝިއާ އިން ގުޅިގެން ހިންގާ ތަމްރީންތަކަށް ހަތިޔާރާއެކު އިތުރު ސިފައިން ރަޝިއާ އިން އެ ގައުމަށް ދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް