ކ. މާލެ
|
8 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 18:21
ފިޔޯރީ ސްކޫލުގައި އަލިފާން ރޯވުން
ފިޔޯރީ ސްކޫލުގައި އަލިފާން ރޯވުން
ފިޔޯރީ ސްކޫލުގައި އަލިފާން ރޯވުން
ފިޔޯރީ ސްކޫލު ބޭނުންނުކުރެވޭވަރަށް އަނދައި ހުލިވަނީ
 
ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ސްކޫލް ހޯލުގައި
 
އެމްއެންޑީއެފުން އެ ރަށަށް ދިއުމަށް 45 ވަރަކަށް މިނެޓު ނަގާ
 
މި ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވި ސަބަބު ދެެނެގަނެވިފައެއް ނުވޭ

ގދ. ފިޔޯރީ ސްކޫލުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިއެވެ.

މައުލޫމާތުލިބޭގޮތުގައި އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ ފިޔޯރީ ސްކޫލްގެ ހޯލުގައެވެ. އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގުމާއެކު ގދ. ތިނަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަނުން އެރަށަށް ދިއުމަށް ދަތުރު ފަށާފައިވާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މައުލޫމާތުދެއެވެ. އެ ރަށަށް ދިއުމަށް ގާތްގަނޑަކަށް 45 ވަރަކަށް މިނެޓު ހޭދަވާނެ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement

މި ހާދިސާގައި އެ ސްކޫލުގެ އިމާރާތް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ދަނީ އަނދަމުންނެވެ. އަލިފާން ރޯވާން މެދުވެރިވި ސަބަބު އަދި ދެނެގަނެވިފައިނުވާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
6%
4%
54%
17%
7%
13%
ކޮމެންޓް