ކ. މާލެ
|
7 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 19:44
މީރާ
މީރާ
މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)
މީރާ
މީރާގެ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައްޗަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި
 
56,300 ރުފިޔާގެ ތަކެތި ފިޔަވައްޗަށް ވަނީ ހަދިޔާކޮށްފަ

ހުޅުމާލޭގެ ފިޔަވަތީގައި ދިރިއުޅޭ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ބައެއް ސާމާނު މީރާގެ މުވައްޒަފުން ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ.

މިއީ، މީރާގެ މުވައްޒަފުން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އިޖުތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ހިންގަމުން އަންނަ ހަރަކާތެކެވެ. އެގޮތުން މީރާގެ މުވައްޒަފުންވަނީ، 56,300 ރުފިޔާގެ ތަކެތި ފިޔަވައްޗަށް ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

4 ޖަނަވަރީ 2023ގެ ހަވީރު ފިޔަވަތީގައި ބޭއްވި މި ހަރަކާތުގައި މީރާގެ މުވައްޒަފުން ވަނީ ފިޔަވަތީގައި ތިބި ކުދިންނާއެކު، އެކި ކުޅިވަރުތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް، އުފާވެރި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މި ހަވީރުގައި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަން އަސްމާ ޝަފީއުގެ އިތުރުން މީރާގެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ.

Advertisement

މި ހަރަކާތާ ގުޅޭގޮތުން ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އަސްމާ ޝަފީއު ވިދާޅުވީ މި ހަރަކާތުން ވެސް ދައްކުވައިދެނީ މިރާގެ މުވައްޒަފުން އެފަދަ ކަންކަމަށް ދޭ އަހައްމިއްޔަތުކަން ކަމަށެވެ. އަދި، މިފަދަ ހަރަކާތްތަކަކީ މީރާގެ މުވައްޒަފުންގެ އަމިއްލަ ޖީބުން ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކެއް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފިޔަވަތީގެ ސީއީއޯ ޒީނާ ގާސިމްގެ ވާހަކަފުޅުގައި، މީރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ފިޔަވައްޗަށް ދެމުން ގެންދާ އެހީ ފާހަގަކޮށް މީރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ. އަދި، ފިޔަވަތީގެ ކުދިންގެ ފަރާތުން މީރާއަށް ވަނީ އެ ކުދިން އަމިއްލައަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޚާއްސަ ހަދިޔާއެއް ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

މީރާއަކީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް މި ފަދަ އިޖްތިމާއީ ހަރަކާތްތައް ރާވައި ހިންގުމުގެ އިތުރުން، އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ވެސް ރާވައި ހިންގާ މި ފަދަ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވަމުން ގެންދާ އިދާރާއެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް