ކ. މާލެ
|
7 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 13:04
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރީގެ ބޮޑެއް ކަމަށްވާ އެލް ޗެޕޯގެ ދަރިފުޅު
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރީގެ ބޮޑެއް ކަމަށްވާ އެލް ޗެޕޯގެ ދަރިފުޅު
ސީ.އެން.އެން
ގުޒްމަން ހައްޔަރުކުރުން
މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރީގެ ބޮޑެއް ކަމަށްވާ އެލް ޗެޕޯގެ ދަރިފުޅު ހައްޔަރުކޮށްފި
 
ގުޒްމަން ހައްޔަރުކުރި އޮޕަރޭޝަންގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވިކަމަށް މިހާތަނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައެއްނުވޭ
 
ގުޒްމަން ހައްުޔަރުކުރުމަށްފަހު، ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ކުލިއަކަން އެއާޕޯޓުވެސް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައި

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރީގެ ބޮޑެއް ކަމަށްވާ އެލް ޗެޕޯގެ ދަރިފުޅު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މެކްސިކޯގެ އިދާރާތަކުން އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާކަން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ މީޑިއާތަކަށް ޔަގީންކޮށްދީފައެވެ. މެކްސިކޯ ސަރުކާރުން ބުނިގޮތުގައި, އެލް ޗެޕޯގެ ދަރިފުޅު އޮވިޑިއޯ ގުޒްމަން ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މެކްސިކޯގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ހިންގި ޚާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ގުޒްމަންއަކީ ޑްރަގްގެ ވިޔަފާރިކުރަމުން އަންނަ ސިނަލޯއާ ކާޓެލްގެ އިސް މެމްބަރެކެވެ. އެމެރިކާއިން މިދިޔަ ޑިރެމްބަރު މަހު ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައިވެސް އޭނާ ސިފަކޮށްފައިވަނީ މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ބޮޑެއްގެ ގޮތުގައެެވެ.

2019 ވަނަ އަަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހު ވެސް ގުޒްމަން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އޭރު އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ މެކްސިކޯގެ ސަލާމަތީ އިދާރާތަކުން، އެ ގައުމުގެ ރައީސްގެ އަމުރަކަށެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން، އޭރު އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މެކްސިކޯގެ ޑްރަގް ވިޔަފާރިކުރާ ގޭންގުތަކުގެ މެދުގައި ހިނގަމުން ދިޔަ ލޭ އޮހޮރުވުންތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށެވެ.

ގުޒްމަން ހައްުޔަރުކުރުމަށްފަހު، ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކާ ކުލިއަކަން އެއާޕޯޓުވެސް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ. ގުޒްމަން ހައްޔަރުކުރި އޮޕަރޭޝަންގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާވިކަމަށް މިހާތަނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
15%
15%
15%
5%
10%
40%
ކޮމެންޓް