ކ. މާލެ
|
7 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 08:43
އިމަޖެންސީގައި ޖެއްސި ފްލައިޓް
އިމަޖެންސީގައި ޖެއްސި ފްލައިޓް
ރާއްޖެއެމްވީ
ޖަޕާނުގައި ފްލައިޓެއްގައި ބޮމެއް އޮތް ކަމަށް ބުނުނ
ބޮމުގެ އިންޒާރެއް ދިނުމުން، ޖަޕާނުގެ ފްލައިޓެއް އިމަރޖެންސީގައި ޖައްސައިފި
 
ހާދިސާ ތަހުގީގުކުރަން ފެށުމަށް ފަހު ޗުބޫގެ އެއާޕޯޓުގެ ފްލައިޓްތައް ވަނީ ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލާފަ
 
މި ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ފަސިންޖަރުން ވަނީ ފްލައިޓުން ބާލާފަ

ޖަޕާނުގެ މަތިންދާ ބޯޓެއްގައި ހުރި މީހަކު ބޮމެއް އޮތް ކަމަށް ބުނެ ދިން އިންޒާރަކާއި ގުޅިގެން އެ ފްލައިޓް އިމަރޖެންސީގައި ޖައްސަައިފިއެވެ.

ޖަޕާނުގެ މެދުތެރޭގެ ސަރަހައްދެއްގައި ހިނގި މި ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އެ ފްލައިޓް އިމަރޖެންސީގައި ޖައްސާފައި ވަނީ ބޮމުގެ ހަމަލާއެއްގެ އިންޒާރު ލިބިގެން ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން މި ހާދިސާ ހިނގި ފްލައިޓަކީ ޓޯކިޔޯގެ ނަރިޓާ އެއާޕޯޓުން ފަކޫކޯ އަށް ދަތުރު ކުރި ފްލައިޓެކެވެ. އެ ފްލައިޓް ޗުބުގެ އެއާޕޯޓަށް ޑައިވަރޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެއާޕޯޓްގެ ސްޕޯކްސްޕަރސަން ވަނީ މީޑިއާ އަށް މައުލޫމާތުދެމުން ބުނެފައެވެ.

މި ހާދިސާގައި މަދުވެގެން އެކަކަށް ސިއްހީ މައްސަލަ އެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނާ އިރު އެ ބޯޓުން ގޮވާތަކެތި ފެނިފައި ނުވާ ކަމަށް ހެނދުނު މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. މީސްމީޑިއާގައި ދައުރުވާ ފޮޓޯތަކުން އެނގޭ ގޮތުން މިހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ އެއާބަސް އޭ320 ބޯޓެއްގައެވެ. އެ ބޯޓަކީ ޖެޓް ސްޓާރ އިން އޮޕަރޭޓްކުރަމުން އައި ބޯޓެކެވެ.

މި ހާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ފަސިންޖަރުން ވަނީ ފްލައިޓުން ބާލާފައެވެ. އަދި މި ހާދިސާ ތަހުގީގުކުރަން ފެށުމަށް ފަހު ޗުބޫގެ އެއާޕޯޓުގެ ފްލައިޓްތައް ވަނީ ވަގުތީގޮތުން މެދުކަނޑާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް