ކ. މާލެ
|
4 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 11:55
މަސްވެރިން މަހަށް ނުކުމެގެން އުޅޭ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯއެއް
މަސްވެރިން މަހަށް ނުކުމެގެން އުޅޭ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯއެއް
ރާއްޖެއެމްވީ
މަހަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް މީހަކު މަރުވުން
ދެއްވަދޫއިން މަހަށް ގޮސް އެންދަމަން މޫދަށް ފޭބި މީހަކު މަރުވެއްޖެ
 
މަރުވެފައިވަނީ ގއ. ދެއްވަދޫ ވައިމަތީގެ، މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ގއ. ދެއްވަދޫއިން މަހަށް ގޮސް، އެންދަމަންވެގެން މޫދަށް ފައިބައިގެން އުޅުނު މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި އެންދަމަން ފޭބި މީހެއްގެ ޚަބަރު ނުވެ ގެއްލިފައިވާ ކަމުގެ ރިޕޯޓު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުުނު 8:30ގައެވެ. އޭނާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް ފެނިފައިވަނީ ދެއްވަދޫއާ މޭލެއްހާ ބޭރުން ކަނޑުމަތިން ކަމަށާއި ދެއްވަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ގެންދިޔައިރުވެސް އެ މީހާ މަރުވެފައިވާ ކަމަށް މަރުކަޒުން ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުންޏެވެ.

ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މަރުވެފައިވަނީ 56 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ.

Advertisement

ދެއްވަދޫ އިން "ރާއްޖެ އެމްވީ" އާ ވާހަކަދެއްކި މީހަކު ބުނި ގޮތުގައި މަރުވެފައިވަނީ އެ ރަށު ވައިމަތީގެ، މުޙައްމަދު ރަޝީދު އެވެ. އޭނާ މަހަށް ދިޔައީ "މަސްކުރަނގި" ނަކަމަށް ކިޔާ ދޯންޏެއްގައެވެ.

މި ކަމާ ގުޅިގެން ބަަލަން ޖެހޭ އިތުރު ކަންކަން ބަލަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ގއ. ދެއްވަދޫގެ މަސްކުރަނގި ދޯނިން ގއ. ވިލިނގިލި ކައިރިއަށް އެން ހިފަން ފޭބި މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ގެއްލިފައިވާކަމުގެ މައުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފަށް ލިބިފައިވަނީ މިއަދުގެ 9:10 ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހާ ހޯދުމަށް އެމްއެންޑީއެފާއި ދެއްވަދޫގެ މީހުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ކުރި މަސައްކަތުން އެމީހާ ފެނިފައިވަނީ ދެއްވަދޫ އިން ހަރަކާތްތެރިވި ލޯންޗަކަށް 10:37 ހާއިރު ގއ. ވިލިގަލާގެ ދެކުނުން ގާތްގަނޑަކަށް 1.5 މޭލު ބޭރުން ފެންމަތީގައި ވަނިކޮށް ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް