ކ. މާލެ
|
3 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 13:47
2023 ވަނަ އަހަރު އައިި ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔާ
2023 ވަނަ އަހަރު އައިި ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔާ
ވެލާނާ އެއާޕޯޓް
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން
2022 ނިންމާލީ 1.67 މިލިއަން ފަތުރުވެރިންނާއެކު
 
ޑިސެމްބަރު މަހު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 5،937 ފަތުރުވެރިން އައި
 
ޑިސެމްބަރު މަހު 184،051 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވޭ
 
2022 ވނަ އަހަރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ވަނީ ހޯދިފައި

2022 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު 1،676،303 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ރާއްޖެ އެތެރެވި ފަތުރުވެރިންގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރަމުން އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ 2022 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައިވާކަމަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހާސިލްކުރުމަށް އަމާޒުހިފި 1.6 މިލިއަން ފަތުރުވެރިންގެ ޓާގެޓަށް އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ހާސިލްވުން އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަހަރު ނިންމާލެވިފައިވަނީ 1،675،303 (އެއް މިލިއަން ހަލައްކަ ހަތްދިހަ ފަސްހާސް ތިންސަތޭކަ ތިނެއް) ފަތުރުވެރިންނާއެކުގައި ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ ނިމިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ 184،051 ފަތުރުވެރިން ކަމަށެވެ. މިއީ ނޮވެމްބަރު މަހާ އަޅާ ބަލާއިރު 25.3 އިންސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ. ނޮވެމްބަރު މަސް ނިމުނުއިިރު އައިސްފައިވަނީ 146،886 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

އިމިގްރޭޝަނުން ބުނީ ޑިސެމްބަރު މަހު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް އެވަރޭޖްކޮށް 5،937 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާކަމަށެވެ. އެމަހު އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އައި ދުވަހު 7،669 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އެންމެ މަދުން އައި ދުވަހު 4،745 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑިސެމްބަރު މަހު އެންމެ ގިނައިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ އިންޑިއާ ފަތުރުވެރިންނެވެ. އިންޑިއާއިން 31،651 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާއިރު ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައީ ރަޝިއާއިންނެވެ. އެގައުމުން 19،620 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވެއެވެ. އިނގެރޭސިވިލާތުން 17،160 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާއިރު، އިޓަލީން 15،236 ފަތުުރުވެރިން އައިސްފައިވާކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފައިވެއެވެ. ޖަރުމަނުން 10،986 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާއިރު، އެމެރިކާއިން 8،941 ފަތުރުވެރިން، ފްރާންސްއިން 6،052 ފަތުރުވެރިން، ސްޕެއިނުން 3،985 ފަތުރުވެރިން، ސައުތު ކޮރެއާއިން 3،694 ފަތުރުވެރިން އަދި ކަޒަކްސްތާނުން 3،123 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފައިވެއެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއިން ވަނީ ގޮންޖެހުންތަކަކާއެކުގައިވެސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައެވެ. މިގޮތުން ވޯލްޑް ލީޑިންގ ޑެސްޓިނޭޝަންގެ ލަގަބު ޖެހިޖެހިގެން ތިންވަނަ ފަހަރަށް ހޯދާފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ހޮޓާތަކާއި ރިސޯޓުތަކަށްވެސް މިފަދަ އެތައް އެވޯޑެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ. ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަންނަ މިންވަރު އިތުރުވެ، އެމީހުން ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރާ ދުވަސްތައްވެސް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރު ހޯދުނު ކާމިޔާބީއާއެކު މިއަހަރު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން މާ ބޮޑަށް ކުރިއަރައިގެންދާނެ ކަމަށް އިންޑސްޓްރީން ގަބޫލުކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް