ކ. މާލެ
|
2 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޯމަ 18:44
ރައީސް ނަޝީދު
ރައީސް ނަޝީދު
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތުތައް
ރައީސް ނަޝީދުގެ ތައުރީފް، އާރްޓީއެލްއާއި ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމް، އަދި މިނިމަމް ވޭޖަށް
 
އާރްޓީއެލް ފެރީގެ ޚިދުމަތް ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް ރަނގަޅުކަން ފާހަގަކުރައްވައި، އެމްޓީސީސީއަށް ތައުރީފްކުރެއްވި
 
ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމަކީ ކާމިޔާބު ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވި

ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމަކުން ރާއްޖެ ގުޅާލުމަކީ އެމްޑީޕީގެ މުހިންމު ވައުދެއް ކަމަށާއި އެ ވައުދު ރަނގަޅަށް ތަންފީޒްކުރަމުން ދާކަަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެމްޓީސީސީން އެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ގޮތަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ތައުރީފްކުރައްވާފައެވެ. އާރްޓީއެލް ފެރީގެ ޚިދުމަތާމެދު އާއްމުން ތިބީ ހިތްހަމަޖެހިގެން ކަމަށާއި، އެގޮތުން މިހާރު ބައެއް ރަށްރަށުގައި ތިބެފައި ހަމައެކަނި ކާން ދާން އެހެން ރަށަކަށް ފެރީގައި ދާ މީހުން ތިބި ކަމަށާއި، އެހާވެސް އެ ނިޒާމް ފަސޭހަވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ޚިދުމަތްދޭން ފަށާތާ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލޯންޗްފަހަަރު ހަލާކުވާން ފަށާނެ ކަމަށާއި، ބަރާބަރަށް ގަވާއިދުން އެ ތަކެތި މަރާމާލުކުރުން މުހިންމު ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ހުރިހާ ހިސާބުތަކެއްގައިވެސް މަރާމާތު ސެންޓަރުތައް ހަދައި، ދުރާލައި އެކަމަށް ތައްޔާރުވާންޖެހޭކަން ރައީސް ނަޝީދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ސްޓްރެޓީޖިކް ބައިވެރިއެއް ބޭނުންވާ ކަމަށްވެސް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރެވިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމަކީ ކާމިޔާބު ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށާއި، އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ފައިދާ ލިބެމުންދާ މީހުންނާއި ބައްދަލުވެފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ބަދަލާއެކު ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނުކަން ރައީސް ނަޝީދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޑިއުޓީ ކަނޑާލުމާއި އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމަކީ ސަރުކާރުން ނިންމި މުހިންމު ނިންމުންތައްކަަން ރައީސް ނަޝީދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ދޭން މަޖިލީހުން ނިންމީ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުންގެ ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުމަކާ އެކުގައި ކަމަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް